Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena CLK KGP przez Polskie Centrum Akredytacji

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji badania wykonywane są w oparciu o akredytowane metody. W bieżącym roku mija termin ważności Certyfikatu Akredytacyjnego nr AB 596 wydanego dla CLK KGP w 2005 roku.

Akredytacja na zgodność spełnienia wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 jest udzielana na cztery lata. W okresie obowiązywania ważności certyfikatu Polskie Centrum Akredytacji poprzez coroczne audity w nadzorze monitoruje działalność nadzorowanych instytucji w celu upewnienia się, czy spełniają one wymagania akredytacyjne.

W związku z tym w dniach 25-27 lutego 2009 roku przeprowadzona została ponowna ocena systemu zarządzania oraz metod badawczych stosowanych w CLK KGP, w celu określenia stopnia spełnienia wymagań akredytacyjnych i skuteczności doskonalenia zarówno systemu zarządzania, jak też kompetencji technicznych.

Oceną objęto metody badawcze ujęte w zakresie akredytacji, tj.:

 1. Badania rękopisów;
 2. Badania autentyczności dokumentów;
 3. Badania metaloznawcze;
 4. Badanie oznaczeń identyfikacyjnych;
 5. Badania śladów mechanoskopijnych;
 6. Badania przedmiotów o charakterze amunicji do broni palnej;
 7. Badanie urządzeń o charakterze broni palnej;
 8. Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej);
 9. Badania elementów i zespołów pojazdów;
 10. Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej;
 11. Kryminalistyczne badania DNA w multipleksowych systemach STR;
 12. Badanie traseologiczne;
 13. Identyfikacja daktyloskopijna.

Zakres prowadzonej oceny rozszerzony został o nową, zgłoszoną do akredytacji metodę - "Oznaczanie zawartości alkoholu etylowego we krwi człowieka metodą chromatografii gazowej head-space".

Podczas podsumowującego spotkania z kierownictwem CLK KGP auditorzy wysoko ocenili kopetencje techniczne ekspertów. Wskazali obszary działalności Laboratorium wymagające dalszego doskonalenia i zapowiedzieli, że na spotkaniu Komitetu Technicznego PCA wniosą o przedłużenie Certyfikatu Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/Ap1:2007, na kolejne cztery lata.

Powrót na górę strony