Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twinning Light – Badanie miejsc zdarzeń, sposoby ujawniania i zabezpieczania chemicznych śladów kryminalistycznych.

W dniach 2-6.02.2009 r. oraz 9-13.02.2009 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się szkolenie z zakresu badania miejsc zdarzeń, sposobu ujawniania i zabezpieczania chemicznych śladów kryminalistycznych, będące kolejnym działaniem w ramach projektu współpracy bliźniaczej Twinning Light „Chemiczne ślady kryminalistyczne”.

W szkoleniu uczestniczyły dwie grupy liczące po 30 osób, głównie koordynatorów techników kryminalistyki oraz funkcjonariuszy służby dochodzeniowo-śledczej komend wojewódzkich i miejskich Policji. Szkolenie prowadzili eksperci z LKA w Berlinie.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się ze strukturą organizacyjną i zakresem działań berlińskiej policji. Eksperci niemieccy przedstawili stosowane przez nich metody służące do ujawniania i prawidłowego zabezpieczania śladów kryminalistycznych
tj. włókna, powłoki malarskie, szkła, substancje łatwopalne, narkotyki, ślady po wystrzale z broni palnej oraz zasady dokumentowania wykonywanych działań.
Prezentacje połączone były z zajęciami praktycznymi.
Dyskusje prowadzone przez uczestników szkolenia, dotyczące omawianych zagadnień wykazały wiele podobieństw, ale i różnic w metodach ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych stosowanych przez specjalistów polskich
i niemieckich.

Powrót na górę strony