Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Baza iFADO

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji otrzymało uprawnienia administratora bazy iFADO.

Zawiera ona informacje dotyczące autentycznych dokumentów podróżnych krajów członkowskich Unii Europejskiej i niektórych pozostałych krajów europejskich oraz przykłady, ujawnionych na terenie Unii, fałszerstw takich dokumentów. Dane zawarte w bazie nie są objęte klauzulą tajności, jednak dostęp do nich mają wyłącznie organa kontroli. W styczniu 2009 r. uzyskały dostęp do przedmiotowej bazy laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji. Możliwość korzystania z zasobów bazy będzie stanowić znaczącą pomoc dla ekspertów laboratoriów kryminalistycznych sporządzających opinie z zakresu badania autentyczności dokumentów podróżnych emitowanych przez kraje europejskie.

Powrót na górę strony