Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Realizacja Twinningu Light - szkolenie z zakresu ujawniania i badania szkieł

W ramach projektu współpracy bliźniaczej: Twinning Light „Chemiczne ślady kryminalistyczne” odbyły się pierwsze działania związane z badaniami szkieł.

     
  Pierwszym działaniem, w ramach projektu współpracy bliźniaczej Twinning Light „Chemiczne ślady kryminalistyczne”, było szkolenie z zakresu ujawniania, zabezpieczania i badania śladów szkieł, przeprowadzone przez niemieckich ekspertów z berlińskiego LKA. W spotkaniu, które odbyło się w Warszawie w dniach 28–30.01.2009 r., wzięli udział przedstawiciele LK KWP/KSP i CLK KGP. Uczestnicy zapoznali się z technologiami produkcji szkieł i ich wpływem na końcowe właściwości wyrobów szklanych, mające znaczenie przy interpretacji wyników badań szkieł. Wymieniono sposoby ujawniania i prawidłowego zabezpieczania szkieł na odzieży. Strona niemiecka przedstawiła zasady, którymi kieruje się przy dokumentowaniu badań i przechowywaniu dowodów rzeczowych. Szczególne zainteresowanie wzbudziły metody stosowane w badaniach szkieł, a zwłaszcza nowy system do pomiaru współczynnika załamania światła firmy Lucia. Omawiane zagadnienia wzbudziły ożywioną polemikę. Podczas szkolenia niemieccy eksperci zapoznani zostali z metodami prowadzenia i dokumentowania takich badań w naszym kraju.
 
     
      

Powrót na górę strony