Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień

W dniu 23 stycznia 2009 r. w Audytorium Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na ekspertów kryminalistyki. Uprawnienia z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP podinsp. Pawła Rybickiego otrzymało 37 osób z 11 specjalności kryminalistycznych.

Uroczystość uświetniła inscenizacja procesu karnego ws. Margarity Gorgonowej zaprezentowana przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego – członków Koła Naukowego Prawa Karnego „Temida”. Gośćmi uroczystości byli: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej UW, podinsp. dr Robert Bałdys – I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, dr Mieczysław Goc – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, dr Renata Włodarczyk – adiunkt Instytutu Służb Zwalczających Przestępczość Kryminalną WSPol. w Szczytnie, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych KWP z całego kraju oraz eksperci nadzorujący proces kształcenia kandydatów.

Powrót na górę strony