Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twinning Light "Chemiczne ślady kryminalistyczne"

W Komendzie Głównej Policji rozpoczęto realizację polsko-niemieckiego projektu współpracy bliźniaczej: Twinning Light „Chemiczne ślady kryminalistyczne”.

     
  Głównym jego celem jest wymiana doświadczeń, a także popularyzacja wiedzy w zakresie stosowania procedur dotyczących wykrywania i badania śladów kryminalistycznych.
W spotkaniu otwierającym w dniu 15 stycznia 2009 r. uczestniczyli eksperci z LKA w Berlinie, przedstawiciele Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Jednostki Kontraktująco-Finansującej Fundacji „Fundusz Współpracy”, dyrektorzy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, a także eksperci Wydziału Fizykochemii.
Liderami projektu są Jurgen Thiele – Naczelnik Sekcji Materiałów Wybuchowych LKA KT 6 w Berlinie i mł. insp. Marek Betlejewski – Naczelnik Wydziału Fizykochemii CLK KGP.
Projekt przewiduje przeprowadzenie 13 szkoleń, w trakcie których uczestnicy zostaną zapoznani ze stosowaną przez stronę niemiecką metodyką prowadzenia oględzin miejsc określonych rodzajów zdarzeń, sposobami ujawniania i zabezpieczenia śladów, zasadami przechowywania zabezpieczonego materiału dowodowego oraz metodyką badań: mikrośladów, włókien, lakierów, tworzyw sztucznych, szkieł, materiałów i urządzeń wybuchowych, śladów po wystrzale z broni palnej.
Pierwsze spotkanie poświęcone było przede wszystkim doprecyzowaniu zagadnień realizowanych w poszczególnych działaniach projektu.
 
     
   
     
Powrót na górę strony