Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium OOS w Birmingham

W związku z przynależnością do Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych (ENFSI) kierownictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego CLK KGP dostało zaproszenie do wzięcia udziału w jednodniowym seminarium dotyczącym Opracowania i implementacji strategii badawczo-rozwojowej ENFSI.

W zorganizowanym w dn. 12 stycznia 2009 r. w Birmingham (Wlk. Brytania)  spotkaniu uczestniczył dyrektor CLK KGP podinsp. Paweł Rybicki oraz mgr Agnieszka Łukomska, specjalista w Wydziale Organizacji i Postępu CLK KGP. Celem seminarium było przekazanie aktualnych informacji na temat bieżącej działalności Europejskiej Akademii Nauk Sądowych (EAFS), propagującej w ramach ENFSI efektywną strategię badawczo-rozwojową, oraz wypracowanie – poprzez aktywny udział w warsztatach – listy priorytetów badawczych ENFSI. Delegacja polska uczestniczyła w warsztatach dotyczących kryteriów oceny strategii badawczo-rozwojowej ENFSI, a także sposobów pogodzenia interesów komercyjnych, etyki zawodowej i praw własności intelektualnej pod kątem efektywnej współpracy. W trakcie dyskusji zidentyfikowano cele EAFS obejmujące m.in. udoskonalenie sposobu pozyskiwania funduszy unijnych na badania w ramach ENFSI, tworzenie banku danych o realizowanych projektach badawczych w laboratoriach należących do ENFSI i stosowanych praktykach badawczych.
Istotna była informacja o roli monopolistycznej ENFSI w zakresie ubiegania się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych oraz projektów ze środków unijnych (zwłaszcza programów szczegółowych Komisji Europejskiej: ISEC i CIPS), co z pewnością ułatwi drogę pozyskiwania środków przez tworzone konsorcja.

Powrót na górę strony