Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „100 lat daktyloskopii na ziemiach polskich”

W roku 2009 polska daktyloskopia będzie obchodziła jubileusz 100-lecia. Jeszcze przed odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości w 1909 roku na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim został utworzony „Rejestr przestępców oraz sposobów wykrywania sprawców przestępstw”. Ten rok można uznać za datę utworzenia pierwszej registratury daktyloskopijnej na polskich ziemiach.

Rocznica jest okazją do zorganizowania przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji przy współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego konferencji podsumowującej funkcjonowanie jednej z najstarszych registratur w Europie, a tym samym wykorzystania daktyloskopii w celach wykrywczych i identyfikacyjnych. Centralna Registratura Daktyloskopijna jest spadkobiercą tradycji gromadzenia i wykorzystywania danych daktyloskopijnych. Obecnie stosowane systemy przetwarzania danych daktyloskopijnych umożliwiają szybkie sprawdzanie tożsamości osoby na podstawie odwzorowań linii papilarnych, identyfikację osób i zwłok oraz wykrywanie sprawców czynów przestępczych.
Wspólne obrady naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego, kadry kierowniczej Policji, pracowników naukowych z ośrodków krajowych i zagranicznych, zaproszonych gości oraz ekspertów daktyloskopii, pozwolą na uściślenie stanowisk w zakresie prawnym, formalnym i praktycznym w kontekście wykonawstwa ekspertyz kryminalistycznych. Niemniej ważne będzie nawiązanie kontaktów, które, mamy nadzieję, zaowocują projektami badawczymi. Rocznica stanie się również dobrą okazją do przedstawienia społeczeństwu dorobku polskiej kryminalistyki w środkach masowego przekazu. Uroczyste obchody 100-lecia daktyloskopii na ziemiach polskich, połączone z 90. rocznicą powołania Policji Państwowej w Polsce oraz 90-leciem powstania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, będą miały także na celu określenie kierunków dalszego rozwoju współpracy teoretyków i praktyków z zakresu kryminalistyki.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komendant Główny Policji.
Bliższe informacje dotyczące konferencji można znaleźć na stornie internetowej CLK KGP w zakładce „Konferencje i  inne inicjatywy" oraz pod adresem: www.daktyloskopia.wpia.uw.edu.pl. Wszelkie pytania dotyczące organizacji konferencji należy kierować do sekretariatu na adres e-mail: daktyloskopia@wpia.edu.pl lub telefonicznie pod numer +48 22  601 46 28. Konferencja odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2009 roku na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 26/28.
W imieniu Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Konferencji pana podinspektora Pawła Rybickiego Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji.

Powrót na górę strony