Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Seminarium Genetyków Sądowych w Krakowie

Przedstawiciele Wydziału Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji w dniach 13-14 listopada 2008 roku wzięli udział w Seminarium Genetyków Sądowych, zorganizowanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie pod kuratelą Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i omówienie stanu oraz kierunków rozwoju genetyki sądowej w Polsce. Program obejmował wykłady i zajęcia warsztatowe. Pierwsza część seminarium poświecona była najnowszym technologiom stosowanym w medyczno-sądowych badaniach genetycznych. Zaprezentowano zestawy do izolacji i oznaczania ilościowego DNA, a także oprogramowanie wspomagające proces analizy genetycznej i zarządzanie danymi w laboratoriach wykonujących badania DNA. Podczas drugiego bloku wykładów przedstawiono aktualne kierunki badawcze w genetyce sądowej. Poruszono problematykę degradacji materiału biologicznego, omówiono najnowsze badania populacyjne i kwestię jakości prowadzonych badań. W programie uwzględniono także zagadnienia związane z uzyskaniem specjalizacji z zakresu genetyki sądowej. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że tegoroczne seminarium zapoczątkuje cykliczne spotkania genetyków sądowych, które staną się forum prezentacji dorobku naukowego i wymiany doświadczeń związanych z praktyką opiniodawczą.

Powrót na górę strony