Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta w Holandii

Na zaproszenie Policji Regionu Hollands Midden delegacja polskich policjantów z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP oraz Biura Kryminalnego KGP przebywała w dniach 3-8 listopada 2008 r. w Holandii, gdzie zapoznała się z nowymi narzędziami i metodami wykorzystywanymi w procesie identyfikacji śladów na potrzeby procesu wykrywczego.

Holendrzy zaprezentowali system informatyczny TRIS (Technical Research and Information System) służący do analizy miejsca przestępstwa przez pryzmat pozostawionych śladów i narzędzi. System ten eksploatowany jest z powodzeniem w 23 z 25 jednostek regionalnych policji holenderskiej, zespołach ponadregionalnych północno-wschodniej i południowej Holandii oraz w Akademii Policyjnej, gdzie jest wykorzystywany w procesie kształcenia kadr policyjnych. Umożliwia wymianę informacji na temat pozyskanego materiału dowodowego między różnymi jednostkami. W ocenie uczestników delegacji system TRIS, dzięki swoim rozlicznym zaletom i możliwościom, mógłby stanowić przydatne narzędzie wspomagające działanie wykrywcze polskiej Policji zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i centralnym. Wdrożenie jej wymaga jednak rozstrzygnięcia problemów technicznych i organizacyjnych, a także zabiegów legislacyjnych.

         
         
         

 

Powrót na górę strony