Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X Sympozjum Policyjnych Ekspertów Badań Broni i Balistyki

W dniach 5-7.11.2008 r. w Ośrodku Szkolenia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyło się X Sympozjum Policyjnych Ekspertów Badań Broni i Balistyki. W sympozjum wzięli udział eksperci i kandydaci na ekspertów oraz personel techniczny ze wszystkich pracowni badań broni i balistyki laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP oraz Wydziału Mechanoskopii i Balistyki CLK KGP.

         
     
         
  Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Pile, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Muzeum Wojsk Pancernych w Poznaniu oraz zasłużeni dla kryminalistyki emeryci.
Sympozjum otworzyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podinsp. Krzysztof Jarosz i Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu mł. insp. Sławomir Mazurczak. Słowo wstępne wygłosił Naczelnik Wydziału Mechanoskopii i Balistyki CLK KGP mł. insp. Jarosław Rosiak.
W trakcie spotkania omawiane były zagadnienia związane z badaniami broni samodziałowej lub przerabianej, zdolnościami identyfikacyjnymi systemu ASIB-ARSENAŁ, procedurami zatwierdzania specyfikacji technicznych i potwierdzania pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono problematyce badań międzylaboratoryjnych i badań biegłości oraz metodyce sporządzania materiału badawczego w postaci odlewów łusek i pocisków.
 
         
     
         
  Uczestnicy sympozjum mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i stacjonującymi tam wielozadaniowymi samolotami F-16, jak również obejrzeć niezwykle ciekawą ekspozycję pojazdów pancernych w Muzeum Wojsk Pancernych w Poznaniu.  
         
   
         
   
         
  Coroczne spotkanie policyjnych ekspertów badań broni i balistyki stało się okazją do zaprezentowania własnego dorobku badawczego oraz nakreślenia kierunków rozwoju tej dyscypliny badań kryminalistycznych.  
         
   
         
Powrót na górę strony