Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie TRIADA – wymiana doświadczeń na temat systemów jakości

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w dniach 3–6 listopada 2008 r. gościło przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych z Czech i Słowacji.

  Tematyka spotkania, odbywającego się w ramach porozumienia TRIADA, dotyczyła funkcjonowania systemów zarządzania jakością w laboratoriach kryminalistycznych w Polsce, Czechach i Słowacji. Goście wzięli udział w spotkaniach roboczych, w trakcie których omówiono między innymi stan wdrożenia systemów jakości w laboratoriach kryminalistycznych, akredytowane procedury badawcze, ale przede wszystkim skupiono się na prowadzeniu testów międzylaboratoryjnych. Strona polska przekazała uczestnikom spotkania swoją wiedzę zdobytą podczas warsztatów z zakresu organizacji i prowadzenia badań biegłości, przeprowadzonych w ramach projektu współpracy bliźniaczej pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Walka z przestępczością. Uczestnicy spotkania zapoznali się z pracą Wydziału Badań Dokumentów i Technik Audiowizualnych, Fizykochemii oraz Biologii, w których ekspertyzy wykonywane są w oparciu o akredytowane metody badawcze.
W programie pobytu znalazła się także wizyta w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, które przygotowuje się do akredytacji metod badawczych.
Duże zainteresowanie gości wzbudziła prezentacja pracy psów do identyfikacji osmologicznej, ponieważ w laboratoriach czeskich i słowackich nie prowadzi się tego typu badań.
Uczestnicy spotkania uznali, że prowadzenie testów miedzylaboratoryjnych stanowi obszar, w którym należy rozwijać współpracę w ramach porozumienia TRIADA.
 
         
         
         
Powrót na górę strony