Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie dla białoruskich milicjantów

Eksperci Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP oraz funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili szkolenie dla milicjantów białoruskich w zakresie „Ujawniania i likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotykowych”.

         
 

W kursie, który odbył się w Mińsku na Białorusi w dniach 20-24.10.2008 r. uczestniczyło 28 osób – ekspertów kryminalistyki i funkcjonariuszy wydziałów operacyjnych do walki z nielegalnym obrotem narkotyków.
Szkolenie odbyło się w ramach projektu Unii Europejskiej i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju – BUMAD (Białorusko-ukraińsko-mołdawski program do walki z nielegalnym obrotem i handlem środkami odurzającymi).
Tematyka szkolenia dotyczyła m.in.:

  • handlu środkami psychoaktywnymi i ich produkcji w nielegalnych laboratoriach w Polsce;
  • profilowania amfetaminy (białoruscy eksperci kryminalistyki czynią starania, aby rozpocząć profilowanie amfetaminy w ramach projektu CHAIN);
  • wykorzystania metod instrumentalnych do identyfikacji różnych substancji.

Przedstawiciele białoruskiej milicji i eksperci kryminalistyki wysoko ocenili przeprowadzone szkolenie oraz zadeklarowali chęć dalszej współpracy i wymiany doświadczeń z polską Policją.

 
         
         
         
         
         

 

Powrót na górę strony