Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie ekspertów CLK KGP z zakresu badań broni i balistyki w Bundeskriminalamt w Wiesbaden

W dniach 04-08 sierpnia 2008 roku w Bundeskriminalamt w Wiesbaden zorganizowano szkolenie z zakresu wykonywania odlewów pocisków, łusek i elementów broni palnej dla ekspertów Wydziału Mechanoskopii i Balistyki CLK KGP.

Uczestniczyli w nim podinsp. Paweł Szymanik i nadkom. Paweł Lewicki. Głównym celem szkolenia, które miało formę warsztatów, było zapoznanie ekspertów CLK KGP z techniką wykonywania odlewów, wdrożoną przez BKA w Wiesbaden i wykorzystywaną w ramach międzynarodowej współpracy policji. W trakcie warsztatów polscy eksperci poznali sprzęt, materiały i procedury wykonywania modeli rzeczywistych obiektów. Pozyskana wiedza ma pomóc we wdrożeniu ww. technologii w CLK KGP i skonfigurowaniu odpowiedniego stanowiska pracy w Warszawie. Umożliwi to dokonywanie badań identyfikacyjnych łusek i pocisków w skali europejskiej i światowej oraz przeprowadzenie różnego rodzaju testów kompetencyjnych i badań w kraju.

Pobyt polskich ekspertów w Wiesbaden był także okazją do wymiany informacji na temat zakresu i metod pracy ekspertów w BKA i w CLK KGP. Umożliwił zapoznanie się z organizacją pracy i sprzętem wykorzystywanym do szeroko pojętych badań broni i badań balistycznych w BKA - jednym z wiodących instytutów zajmujących się kryminalistyką na świecie.

Szczególnego podkreślenia wymaga życzliwość i otwartość gospodarzy spotkania, którzy zadbali o dobre warunki szkolenia i miłą atmosferę pracy polskich ekspertów. Uczestnicy warsztatów mają nadzieję, że wiedza, nabyta na tym szkoleniu, zostanie efektywnie wykorzystana w Polsce, a współpraca będzie się dalej pomyślnie rowijać.

Powrót na górę strony