Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja urzędników Kongresu Amerykańskiego i przedstawicieli FBI w Polsce

W dniu 19 sierpnia br. z wizytą w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP przebywała delegacja amerykańska składająca się z urzędników Kongresu Amerykańskiego i przedstawicieli FBI.

         
         
         
  Głównym celem pobytu delegacji w Polsce jest ocena zapotrzebowania finansowego na wsparcie działalności komórki FBI mieszczącej się przy Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Polsce. Goście z USA odwiedzili CLK KGP, aby zapoznać się z przebiegiem współpracy międzynarodowej organów ściągania w kontekście członkostwa Polski w UE. Omówiono również możliwości rozwoju partnerstwa w ściganiu poważnych przestępstw międzynarodowych. Rozmowy uzupełniły prezentacje na temat baz danych AFIS i DNA, a także form współpracy z partnerami i organizacjami międzynarodowymi, przygotowane przez naczelników Wydziałów Biologii, Daktyloskopii i Fizykochemii. Podkreślono, że polska Policja musi sprostać nowemu wyzwaniu związanemu z implementacją postanowień decyzji Rady UE w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej.  
         
         
         

 

Powrót na górę strony