Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odznaczenia i awanse dla funkcjonariuszy i pracowników CLK KGP

Dnia 1 sierpnia 2008 r. na uroczystości z okazji Święta Policji funkcjonariuszom i pracownikom Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP zostały wręczone odznaczenia za sumienne wykonywanie obowiązków i przyznane awanse na wyższy stopień służbowy.

         
 

W dowód uznania zasług na rzecz ochrony bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzją nr 4/P/2008 z 10.07.2008 r. przyznał funkcjonariuszom Laboratorium Odznaki „Zasłużony Policjant”. Złotą Odznaką uhonorowani zostali: podinsp. Elżbieta Gomuła, nadkom. Leszek Grabowski, podinsp. Zbigniew Kaczmarski i asp. szt. Alina Puka. Srebrne Odznaki zostały przyznane: nadkom. Jolancie Bace, asp. szt. Mirosławie Chrzanowskiej, podinsp. Henrykowi Juszczykowi, asp. szt. Alicji Skorek i asp. szt. Janowi Tyburkowi. Brązowe Odznaki zostały nadane: podinsp. Krzysztofowi Borkowskiemu, nadkom. Wojciechowi Ceglarskiemu, kom. Dariuszowi Chamlińskiemu, nadkom. Wojciechowi Chmielewskiemu, podinsp. Piotrowi Grzegorczykowi, asp. szt. Adamowi Kowalskiemu, mł. asp. Bogdanowi Kuczyńskiemu, podinsp. Beacie Łęczyńskiej, mł. asp. Pawłowi Machalskiemu, podkom. Elżbiecie Marciniak, nadkom. Grzegorzowi Ozimkowi, kom. Łukaszowi Ziemnickiemu. Ponadto Decyzją nr 8/K/2008 z 10.07.2008 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązowy Medal „Za Zasługi dla Policji” został przyznany Liliannie Mieszczańskiej.
W imieniu Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Matejuka Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP podinsp. Paweł Rybicki wręczył funkcjonariuszom nominacje na wyższy stopień służbowy. Inspektorem Policji został Marek Pękała, a młodszym inspektorem Marek Betlejewski, podinspektorami – Adam Bączkowski, Piotr Grzegorczyk, Beata Krzemińska, Alicja Olek, Dariusz Ruciński. Na nadkomisarza mianowano: Wojciecha Chmielewskiego, Anitę Czerwińską, Annę Duszyńską, Ewę Kartasińską, Ilonę Królikowską, Joannę Piotrowską, Katarzynę Seklecką, Zdzisława Siarkiewicza, Magdalenę Spólnicką oraz Ryszarda Sobolewskiego. Komisarzami Policji zostali: Zbigniew Bekier, Ewa Kadyjewska-Wyrostek, Ewa Lazanowicz, Michał Lisowski, a stopień aspiranta sztabowego otrzymali: Dorota Chruściel i Jan Tyburek. Na starszego aspiranta Policji awansował Piotr Pecyna, a na aspiranta – Agnieszka Makowska. Ponadto mianowano: Bożenę Banaszek, Artura Budę, Izabelę Dec, Jarosława Dygę, Krzysztofa Klemczaka, Pawła Machalskiego, Jakuba Mondzelewskiego, Jolantę Pyt, Przemysława Rejczaka na stopień młodszego aspiranta Policji. Na starszego sierżanta Policji nominowano: Pawła Błońskiego, Tomasza Łukasiaka, Renatę Zbieć, a na sierżanta: Huberta Deptułę, Magdalenę Dębską, Dorotę Koper, Dominikę Słapczyńską, Annę Spas i Barbarę Rafał.

 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Powrót na górę strony