Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych w Madrycie

Data publikacji 01.06.2024

Gospodarzem tegorocznego posiedzenia dyrektorów wiodących laboratoriów kryminalistycznych i instytutów nauk sądowych zrzeszonych w ENFSI (ENFSI Annual Meeting) zorganizowanego w dniach 28-31 maja 2024 r. w Madrycie była Komenda Główna Policji Narodowej Hiszpanii. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w obradach uczestniczyła mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk - Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Agnieszka Łukomska - główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP, pełniąca funkcję Desygnowanego Przewodniczącego Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych.

Uczestników spotkania powitała Carmen Solis Ortega – szefowa służby kryminalnej Policji Narodowej w Hiszpanii, która przybliżyła strukturę i główne zadania techniki kryminalistycznej, w tym ważniejsze kierunki rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnej koncepcji „forensic intelligence”. W trakcie obrad zaprezentowano stan wdrażania Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych 2.0 i wyzwania stojące przed organami ścigania w związku z wymianą danych w ramach tzw. Rozporządzenia Prüm II. Omówiono rolę EuCB – Europejskej Rady ds. Innowacji powołanej w ramach Europolu, a także stan prac nad normami ISO obejmującymi kompleksowo proces kryminalistyczny, od badania miejsca zdarzenia do opracowania opinii.

W trakcie sesji poświęconej sprawom bieżącym, członkowie Zarządu przedstawili raport z działalności za rok 2023, raport finansowy oraz plan działań. Przeprowadzono wybory członków 28 Zarządu ENFSI. Na koniec eksperckie grupy robocze i komitety działające w ramach ENFSI w specjalności klasycznych badań dokumentów, badań materiałów wybuchowych, jakości i kompetencji oraz badań i rozwoju przedstawiły swoje profile działalności, ciekawe kazusy oraz realizowane projekty.

Dodatkowe informacje nt. organizacji można znaleźć na stronie www.enfsi.eu.

Powrót na górę strony