Aktualności

Udział przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w XXI Wrocławskim Sympozjum Badań Pisma

Data publikacji 11.06.2024

W dniach 6–7 czerwca 2024 roku we Wrocławiu odbyło się XXI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma zorganizowane przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W konferencji udział wzięli polscy i zagraniczni naukowcy reprezentujący uczelnie wyższe, zajmujący się badaniami pismoznawczymi, wśród nich byli: biegli z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, przedstawiciele policyjnych laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, Straży Granicznej oraz instytutów naukowo-badawczych, m.in. Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

Podczas sympozjum uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze współczesnymi tendencjami rozwoju badań pisma ręcznego, szerokim zagadnieniem stosowania biometrycznych podpisów elektronicznych, czy wykorzystaniem sztucznej inteligencji do identyfikacji oryginalności podpisu odręcznego. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowała Zastępca Dyrektora nadkom. dr Anna Przewor, która wygłosiła referat pt. „Jak nie powinna wyglądać analiza kryminalistyczna elektronicznego podpisu biometrycznego”. Ponadto z ramienia CLKP udział w sympozjum wzięły: st. asp. Kinga Dykty, podkom. Anna Augustowska oraz st. sierż. Emilia Liwarowska.

Powrót na górę strony