Aktualności

33 Międzynarodowa Konferencja DVI

Data publikacji 16.05.2024

W dniach 14 – 16 maja 2024 roku w Lyonie/Francja odbyła się 33 Międzynarodowa Konferencja DVI organizowana przez Interpol.

Ponad 230 uczestników z 63 krajów wzięło udział w wymianie doświadczeń z zakresu najlepszych praktyk dotyczących organizacji działań na miejscu oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym, katastrof oraz  metod identyfikacji ofiar.

Prelegenci podzielili się ze społecznością DVI studiami przypadków, obejmującymi doświadczenia zebrane podczas incydentów z masową liczbą ofiar, które miały miejsce w trakcie minionego 2023 roku, tj.: pęknięcie lodowca w Himalajach, zatonięcie kutra z siedmiuset migrantami w okolicach greckiego miasta Pylos, konflikt wojenny na terenie Ukrainy, wypadek budowlany na skutek zawalenia się dźwigu w Sztokholmie, eksplozja w składzie fajerwerków w Tajlandii, pożar hawajskiej wyspy Manui, powódź w Libii, katastrofa lotnicza i trzęsienie ziemi w Katmandu.

Program konferencji objmował sesje grupowe czterech podgrup roboczych: Odontologii Sądowej, Genetyki (DNA), Medycyny Sądowej/Antropologii, Daktyloskopii i Wizerunku Twarzy.  Podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska – Milczarek, ekspert z Wydziału Badań Genetycznych CLKP, jako aktywny członek grupy roboczej DVI Interpol z zakresu genetyki sądowej - „ForGeN” wystąpiła z prezentacją pt. „Application of molecular biology methods in missing person and identification cases carried out at the Central Forensic Laboratory of the Police – law regulations, Polish DNA database, methodology of bone samples, results of NGS research projects applicable in identification of unknown human remains” („Zastosowanie metod biologii molekularnej w sprawach poszukiwawczo – identyfikacyjnych badanych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, przepisy prawne, polski Zbiór Danych DNA, metodyka badań materiału kostnego, zastosowanie metod technologii NGS w identyfikacji niezidentyfikowanych zwłok”).

Spotkanie robocze grupy ForGeN było również okazją do podsumowania ćwiczeń międzylaboratoryjnych w zakresie statystycznego szacowania pokrewieństwa w sprawach poszukiwawczo – identyfikacyjnych za pomocą programu statystycznego Familias, w których brał  udział Wydział Badań Genetycznych CLKP.

Na zakonczenie konferencji podsumowano obrady wszystkich grup roboczych dotyczące najnowszych metod, technik oraz dobrych praktyk w zakresie identyfikacji ofiar katastrof.

Powrót na górę strony