Aktualności

Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych zajmujących się badaniem narkotyków

Data publikacji 10.05.2024

W dniach 7-9 maja 2024 r. w Warszawie odbyło się spotkanie Narkotykowej Grupy Roboczej ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych). Podczas sesji rozpoczynającej konferencję gości przywitała dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk oraz Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych CLKP mł. insp. Katarzyna Razarenkow.

W spotkaniu wzięli udział eksperci zajmujący się badaniem narkotyków z wielu krajów europejskich, z Singapuru i przedstawiciele Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w spotkaniu reprezentowała podinsp. Małgorzata Galarda z Wydział Badań Chemicznych, która jest również członkiem Komitetu Sterującego ww. Grupy Roboczej (DWG) ENFSI.
Grupa Robocza ds. Narkotyków ENFSI działa jako platforma do wzmacniania możliwości zawodowych w zakresie badań kryminalistycznych narkotyków. Umożliwia i promuje wymianę informacji o nowych zagadnieniach i trendach w badaniach substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Grupa działa na rzecz doskonalenia bazy merytorycznej i wiedzy członków oraz wspiera ich w podnoszeniu i utrzymywaniu kompetencji, promuje również akredytację laboratoriów członkowskich. DWG motywuje do badań i rozwoju oraz wspiera projekty, które się do tego przyczyniają.
W tym roku duży nacisk położono na dalszy rozwój metody analitycznej – magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), który staje się coraz popularniejszą metodą stosowaną w jakościowych badaniach narkotyków w laboratoriach europejskich, a w szczególności przy określaniu dokładnej struktury związku chemicznego. Metoda ta z dobrym skutkiem zaczyna być stosowana w ilościowych badaniach substancji kontrolowanych. Podczas spotkania szkoleniowego przedstawiano postępy prac podkomitetu grupy roboczej do spraw baz danych, który pracuje nad rozwojem baz widm do chromatografii masowej (MS) i spektroskopii w podczerwieni (IR). Metody te są niezbędne w pracy chemika-analityka. Grupa Robocza ENFSI zaczyna opracowywać bazę widm użyteczną w badaniach magnetycznym rezonansem jądrowym (NMR).
Podczas spotkania omówiono również sytuację na rynkach narkotykowych w różnych krajach oraz coraz szersze badania nad wykrywaniem syntetycznych i półsyntetycznych kannabinoidów w różnego rodzaju matrycach. Przedstawicielka CLKP wygłosiła referat pod tytułem „A brief overview of  new NPS trends in Poland”.

 

 

Powrót na górę strony