Aktualności

Egzamin końcowy dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 19.05.2024

W dniu 16 maja 2024 roku w Sali Konferencyjnej KGP Pegaz odbył się egzamin końcowy dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Po kilkuletnim cyklu edukacyjnym w zakresie wybranej specjalności do egzaminu przystąpiło dwudziestu jeden kandydatów na biegłych. Kształcenie odbywało się w dziewięciu specjalnościach kryminalistycznych tj.: klasyczne badania dokumentów, badania fonoskopijne, badania informatyczne, badania poligraficzne, badania wypadków drogowych, badania broni i balistyka, badania chemiczne, badania daktyloskopijne i genetyka sądowa.

Do pracy w komisji powołano doświadczonych funkcjonariuszy zajmujących się badaniami kryminalistycznymi, byli to: naczelnicy wydziałów, biegli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli i certyfikowani specjaliści laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciel Akademii Policji w Szczytnie.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk przywitała egzaminowanych oraz członków komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu. Wydarzenie miało uroczysty charakter,  rozpoczęło się od odczytania przez Panią Dyrektor CLKP decyzji, którą powołano komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych ubiegających się o uzyskanie uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Następnie przeprowadzony został  egzamin składający się z części pisemnej i ustnej.

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu, wkrótce zasilą szeregi biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Powrót na górę strony