Aktualności

Udział przedstawicieli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w seminarium "XIV Panel Operacyjny"

Data publikacji 16.04.2024

W dniach 4-5 kwietnia 2024 roku Instytut Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Akademii Policji w Szczytnie wspólnie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji zorganizował seminarium pod nazwą "XIV Panel Operacyjny". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń.

W spotkaniu wzięli udział funkcjonariusze Policji zajmujący się w codziennej służbie działaniami operacyjno-rozpoznawczymi, przedstawiciele Prokuratury Krajowej i Prokuratur Regionalnych nadzorujący czynności operacyjno-rozpoznawcze oraz przedstawiciele firmy zewnętrznej współpracującej z Policją w zakresie technicznego wsparcia pracy operacyjnej.
Uczestnicy seminarium zostali zapoznani m.in. z możliwościami nowoczesnych programów i urządzeń technicznego wsparcia działań operacyjno-rozpoznawczych oraz nowymi aspektami prawnymi i praktycznymi pracy operacyjnej.

Wśród prelegentów spotkania nie zabrakło funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji nadkom. Anna Przewor omówiła zagadnienie "Analizy kryminalnej biometrycznego podpisu elektronicznego", natomiast biegły CLKP st. sierż. Emilia Liwarowska zapoznała uczestników z "Możliwościami badawczymi w zakresie technicznych badań dokumentów".

 

Powrót na górę strony