Aktualności

Posiedzenie Zarządu Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych na Malcie

Data publikacji 03.04.2024

W dniach 20-22 marca 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Policji w miejscowości Floriana na Malcie odbyło się posiedzenie siedmioosobowego Zarządu Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych.

W spotkaniu udział wzięli członkowie ENFSI Board, w składzie: Dorijan Kerzan (Przewodniczący), Agnieszka Łukomska (Desygnowany Przewodniczący), Attila Kuczmann, Charlot Casha, Frédérique Coutat, Mark Pearse oraz Chris Porter. Posiedzenie było poświęcone kwestiom zarządczym: działaniom podejmowanym w zakresie opracowania dokumentów statutowych, realizacji projektów grantowych, współpracy z agencjami UE, opracowaniu agendy Walnego Zgromadzenia członków ENFSI oraz planowi działania na kolejny okres sprawozdawczy.  

Uczestników spotkania powitał Angelo Gafa-Komendant Sił Policyjnych Malty (The Malta Police Force), który przedstawił strukturę i zadania liczącej blisko dwa tysiące funkcjonariuszy formacji, a także scharakteryzował obecne wyzwania w zakresie zwalczania przestępczości. Komendant podkreślił rolę ENFSI w kształtowaniu kierunków rozwoju nauk sądowych w Europie oraz wyraził satysfakcję z dotychczasowej współpracy w ramach stowarzyszenia, która zaowocowała wyborem przedstawiciela maltańskiego laboratorium kryminalistycznego do Zarządu ENFSI.

W posiedzeniu, z racji pełnionej funkcji  w ENFSI, uczestniczyła Agnieszka Łukomska-główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP. Warto równiez podkreslić, że Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji uczestniczy w pracach Europejskiej Sieci Instytutów Sądowych od blisko 30 lat.

Powrót na górę strony