Aktualności

Współpraca CLKP i CBŚP na rzecz podnoszenia kompetencji funkcjonariuszy zwalczających zorganizowaną przestępczość narkotykową

Data publikacji 28.03.2024

W dniach 19-22 marca 2024 r. w warszawskiej siedzibie CBŚP odbyło się spotkanie biegłych z dziedziny chemii, reprezentujących Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz funkcjonariuszy Policji zwalczających zorganizowaną przestępczość narkotykową. Działanie zostało zrealizowane w ramach europejskiej platformy EMPACT NPS/Syntetyczne narkotyki.

Szkolenie wpisało się w projekt SYDPN/01/2023/EMPACT (OA 6.2 Forensics II) realizowany przez CBŚP pod kierownictwem nadkom. Michała Aleksandrowicza-Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele  organów ścigania z Belgii, Holandii, Niemiec, Serbii i Węgier.
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowały: mł. insp. dr Katarzyna Razarenkow-Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych, Agnieszka Łukomska-główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Informacji, pełniąca funkcję Desygnowanego Przewodniczącego ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych) oraz podinsp. Małgorzata Galarda, Jowita Polak i Magdalena Kamińska.
Podczas obrad omówiono obecne trendy w nielegalnej produkcji substancji psychoaktywnych, zobrazowano nielegalne laboratoria narkotykowe produkujące syntetyczne substancje psychoaktywne, omówiono również kwestie prawne regulujące zjawisko nielegalnego wytwarzania narkotyków na terenie Europy. Ważnym zagadnieniem poruszonym podczas szkolenia były aspekty codziennej pracy biegłego z zakresu chemii oraz interpretacja wyników analiz chemicznych.
 
Powrót na górę strony