Aktualności

Szkolenie komórki regionalnej Zespołu DVI utworzonej w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 14.03.2024

W dniach 11-12 marca 2024 r. członkowie komórki zarządzającej Zespołu ds. Identyfikacji Ciał Ofiar Katastrof (DVI) przeprowadzili szkolenie dla nowo powołanej komórki regionalnej VI funkcjonującej w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Tematem szkolenia były oględziny miejsc katastrof i aktów terrorystycznych oraz prowadzenie czynności identyfikacyjnych zgodnie z wytycznymi Interpolu i przepisami obowiązującymi polskie organy ścigania.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne prowadzili: zastępca kierownika Zespołu DVI ds. danych pośmiertnych (PM) – podkom. Joanna Długajczyk (CLKP), koordynator Zespołu DVI ds. danych przedśmiertnych (AM) –  mł. insp. Grzegorz Skrzyński (BK KGP), koordynator Zespołu DVI ds. analizy i łączenia danych (ID)  – Agnieszka Łukomska (CLKP) oraz koordynator lokalnego wsparcia logistycznego – Mirosław Skuza (CLKP).

W dwudniowym szkoleniu udział wzięli technicy kryminalistyki, funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego, koordynatorzy techniki kryminalistycznej garnizonu dolnośląskiego, Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu – mł. insp. Ewa Tuszyńska oraz  Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu – mł. insp. Robert Dobroć, pełniący odpowiednio funkcję koordynatorów działań podzespołów PM (post mortem) i AM (ante mortem).  Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie prowadzenia identyfikacji ciał ofiar katastrof zgodnie z wytycznymi Interpolu oraz zapewnienie pełnej gotowości do podjęcia czynności na miejscu zdarzenia ukierunkowanych na identyfikację ciał ofiar, zwłaszcza w kontekście działań prowadzonych na skalę międzynarodową.

Ćwiczenia praktyczne obejmowały zabezpieczenie zwłok i szczątków ludzkich na miejscu zaimprowizowanej katastrofy, w tym wypełnianie formularza tzw. DVI Booklet, oględziny zwłok i szczątków ludzkich w prosektorium wraz z wypełnieniem formularzy post mortem (PM), a także pozyskiwanie i dokumentowanie danych przyżyciowych ofiary zgodnie z formularzem ante mortem (AM).

Ćwiczenia poprzedzały prezentacje w następującym zakresie: omówienie założeń i celów powołania Disaster Victim Identification Team (Zespół DVI) przez INTERPOL, metody identyfikacji zwłok i szczątków, metodyka oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof, wprowadzenie do czynności zespołu DVI-post mortem na miejscu zdarzenia; omówienie formularza DVI Opis zwłok na miejscu zdarzenia (Booklet); omówienie zasad dokumentacji oraz prowadzenia oględzin z udziałem zespołu DVI na miejscu zdarzenia, omówienie zasad dokumentacji fotograficznej zwłok, szczątków oraz przedmiotów wg wytycznych Interpolu, omówienie wybranych zagadnień metodyki identyfikacji ciał ofiar katastrof w tym faz działań identyfikacyjnych, przepisów policyjnych oraz zapisów Decyzji nr 371 Komendanta Głównego Policji z dnia 09.11.2023 r. dotyczącej powołania nieetatowego zespołu do spraw Identyfikacji Ciał Ofiar, wprowadzenie  do czynności zespołu DVI-ante mortem oraz wypełnianie formularzy AM, omówienie kwestii logistycznych w funkcjonowaniu Zespołu DVI, posiadanego sprzętu oraz materiałów.

Powrót na górę strony