Aktualności

III Sympozjum pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom CBRNE”

Data publikacji 13.03.2024

W dniach 28 lutego – 1 marca 2024 roku na wrocławskich Bielanach odbyło się III Sympozjum pn. „Przeciwdziałanie zagrożeniom CBRNE”. Przedsięwzięcie było częścią realizowanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego projektu pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa państwa i jego obywateli poprzez zapobieganie oraz zwalczanie zagrożeń CBRNE.

Projekt realizowany był pod kierownictwem ABW we współpracy z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Instytutem Optoelektroniki i Wydziałem Cybernetyki WAT, Ministrem Zdrowia, Państwową Agencją Atomistyki, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Akademią Pożarniczą, Widziałem Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Norwegian Directorate for Civil Protection i Norwegian Defence Research Establishment.  Celem sympozjum było zapoznanie uczestników z wynikami realizacji prac projektu, przedstawionych w formie warsztatów i pokazów. Prezentowana tematyka obejmowała rozwiązania systemowe w zakresie reagowania na zdarzenia CBRNE, szkolenia i treningi służb, kryminalistykę w terenie skażonym oraz nowe technologie w obszarze detekcji i ochrony przed zagrożeniami CBRNE. Pokazy dotyczyły reagowania na zdarzenie z czynnikiem biologicznym oraz postępowania ze skażonym funkcjonariuszem w zdarzeniu CBRNE. Spotkanie miało charakter zamknięty i udział w nim mogli wziąć wyłącznie przedstawiciele instytucji zaproszonych przez organizatorów. Ze strony Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w sympozjum wzięły udział: mł. insp. dr Katarzyna Razarenkow — Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych oraz podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska-Milczarek — ekspert Wydziału Badań Genetycznych.

Szczegółowe informacje na temat projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja” można znaleźć na stronie: cbrne.wat.edu.pl oraz na kanale YouTube: Projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja”.

Powrót na górę strony