Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany kadrowe w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 02.02.2024

2 lutego 2024 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji odbyła się uroczystość związana ze zmianami w kierownictwie jednostki. Stanowisko Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zdała insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska oraz jej zastępcy insp. dr n. med. Danuta Ulewicz i mł. insp. Karolina Karwowska. Mł. insp. Iwonie Marciniak–Krawczyk, dotychczasowej Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, powierzono obowiązki na stanowisku Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W uroczystej zbiórce z okazji zmian w kierownictwie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wziął udział Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń, który przyjął meldunek insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej  o zdaniu obowiązków Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Następnie meldunek o przyjęciu obowiązków Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji złożyła  mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk.
Komendant Główny Policji insp. Marek Boroń w imieniu swoim oraz kierownictwa polskiej Policji podziękował za dotychczasową służbę insp. dr n. o zdr. Anecie Pawlińskiej, insp. dr n. med. Danucie Ulewicz oraz mł. insp. Karolinie Karwowskiej, podkreślając sumienność, wysokie kompetencje i doświadczenie odchodzących ze służby. Następnie Komendant  Główny Policji powitał obejmującą stanowisko mł. insp. Iwonę Marciniak-Krawczyk, życząc efektywnej pracy w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, umiejętności i osiągnięcia zawodowe. Insp. Marek Boroń zakończył przemówienie wręczając odchodzącemu kierownictwu podziękowania, pamiątkowe upominki i kwiaty.
Zdająca obowiązki insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska podziękowała wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom CLKP za dobrą współpracę. Podczas przemówienia Pani Dyrektor zwróciła się do insp. dr. n. med. Danuty Ulewicz i mł. insp. Karoliny Karwowskiej - zastępców Dyrektora CLKP,  dziękując im za wsparcie i pomoc oraz wytężoną pracę na rzecz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Pani Dyrektor podkreśliła, że czas jej służby dobiega końca, jednak w takich sytuacjach zwykle otwierają się nowe horyzonty, dając możliwość realizacji kolejnych planów i zamierzeń. Jednocześnie insp. dr. n. o zdr. Aneta Pawlińska zadeklarowała chęć wsparcia merytorycznego nowego kierownictwa.
Mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk podziękowała za zaufanie kierownictwu Komendy Głównej Policji, podkreśliła, że stawiane przed nią nowe zadania są dużym wyróżnieniem i wyzwaniem. Nakreśliła przebieg swojej służby wskazując na doświadczenie zdobyte w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji w pracy policyjnego biegłego. Zwróciła także uwagę na koniecznośc współpracy CLKP ze światem nauki. Podkreśliła niezwykłą wagę współpracy pomiędzy laboratoriami kryminalistycznymi Policji, a jednostkami pionu kryminalnego na rzecz skuteczności Policji i organów ścigania. Podziękowała za ciepłe przyjęcie i przekazanie jednostki przez dotychczasową dyrekcję.
Uroczystość została zakończona pamiątkowymi zdjęciami i życzeniami pomyślności.

 

 

 

Młodszy inspektor Iwona Marciniak-Krawczyk służbę w Policji rozpoczęła 21 maja 2001 roku w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Stołecznej Policji. Początkowo zajmowała stanowiska wykonawcze. W toku służby łączyła policyjne rzemiosło z wykształceniem chemicznym uzyskanym podczas studiów na Politechnice Warszawskiej. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Finansami i Marketingu oraz Kontroli w Administracji Publicznej.
Od września 2014 roku, przez kolejnych 9 lat, zawodowo związana była z pionem kryminalnym Komendy Głównej Policji. Najpierw w Wydziale do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Służby Kryminalnej, a następnie w Wydziale Kryminalnym Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. W lipcu 2020 roku podinspektor Iwonie Marciniak-Krawczyk powierzono pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego KGP, a we wrześniu tego samego roku została mianowana na stanowisko naczelnika. Mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk posiada specjalistyczną wiedzę, doświadczenie zawodowe,  a także wzorowo wykonuje obowiązki służbowe. W czasie 23-letniej służby odznaczona została m.in.:
•    Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę – 2014 r.
•    Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant – 2022 r.
Z dniem 3 lutego 2024 roku mł. insp. Iwonie Marciniak-Krawczyk zostały powierzone obowiązki służbowe Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

 

Powrót na górę strony