Aktualności

Odprawa służbowa wojewódzkich koordynatorów ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji 18.12.2023

W dniach 11-12 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyła się odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej.

Spotkanie otworzyła mł. insp. Karolina Karwowska - Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Prowadząca odprawę podkom. Joanna Długajczyk - Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki zapoznała funkcjonariuszy z tematem przewodnim, którym były procedury postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia z użyciem czynników CBRN oraz prowadzenie czynności procesowych w środowisku skażonym. Prelegenci z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przedstawili zagrożenia chemiczne i biologiczne, które mogą wystąpić podczas wykonywania czynnosci procesowych. Omówiono środki ochrony osobistej niezbędne do pracy w środowisku skażonym oraz schemat postępowania przy zagrożeniu CBRN w sytuacji zidentyfikowania nielegalnej przesyłki. Uczestnikom odprawy przybliżono międzynarodowe rozwiązania w zakresie zapewnienia jakości wykonywanych czynności na miejscu zdarzenia. Omówiono również funkcjonowanie policyjnych baz danych, a także bieżące zagadnienia związane z techniką kryminalistyczną. Reprezentanci szkół Policji uczestniczący w odprawie przedstawili ofertę szkoleniową dedykowaną technikom kryminalistyki. W drugim dniu odprawy, w celu przybliżenia omówionych założeń, uczestnicy szkolenia mieli okazję zwiedzić Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku, gdzie zapoznali się z działalnością instytutu, jego głównymi zadaniami, możliwościami badawczymi oraz funkcjonowaniem poszczególnych pracowni w laboratorium pomiarów dezometrycznych. Głównym celem pobytu w NCBJ było zapoznanie uczestników odprawy z funkcjonowaniem jądrowego reaktora badawczego MARIA.

 

Zdjęcia zostały udostępnione przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.

 

Oprac. J. Długajczyk/D. Kalinowska

Powrót na górę strony