Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Knowledge Management” w Pradze

W dniach 23-27 czerwca 2008 roku w Pradze, w ramach trójstronnego porozumienia TRIADA, odbyło się spotkanie przedstawicieli laboratoriów kryminalistycznych Policji z Polski (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne), Słowacji (Kriminalisticky a Exspertizny Ustav Policajneho Zboru) i Czech (Kriminalisticky Ustav Praha).

 
     
 

Centralne  Laboratorium  Kryminalistyczne  KGP  reprezentowali: nadkom. Piotr Trojanowski,   mgr Agnieszka Łukomska, mgr Małgorzata Jakubisiak i mgr Lilianna Mieszczańska. W trakcie spotkania poświęconego Zarządzaniu Wiedzą (Knowledge Management) przedstawiono charakterystykę publikacji wydawanych nakładem czeskiego Instytutu Kryminalistyki („Kriminalisticky sbornik”, „Prakticka kriminalistika”, „Bulletin”), zaprezentowano mechanizmy współpracy i środki służące do rozpowszechniania wiedzy i informacji (fora dyskusyjne, czeski panel informacyjny działający w policyjnym intranecie). Strona polska naświetliła dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy współpracy CLK z laboratoriami kryminalistycznymi innych państw w kontekście międzynarodowych zobowiązań polskiej Policji.

Uczestnicy delegacji zapoznali się z funkcjonowaniem wydziałów merytorycznych Instytutu Kryminalistyki w Pradze oraz zwiedzili pomieszczenia Wyższej Szkoły Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Pardubicach.

     

         
                                                           
         
     
         

Powrót na górę strony