Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 30.11.2023

W dniu 29 listopada 2023 roku w sali konferencyjnej im. Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa w budynku przy ulicy Orkana 14 w Warszawie odbyło się uroczyste nadanie uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Dyrektor Biura Edukacji Historycznej-Muzeum Policji KGP - insp. Robert Horosz, naczelnicy wydziałów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesami kształcenia kandydatów na biegłych oraz kandydaci na biegłych, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy.

Na wstępie lektor powitał zgromadzonych gości oraz odczytał treść Decyzji nr 325 Dyrektora CLKP z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie nadania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, zgodnie z którą uprawnienia biegłych otrzymało 10 kandydatów:

  • klasyczne badania dokumentów:

- st. asp. Katarzyna Wójcik z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,

- mł. asp. Dominik Biskupski z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

  • badania informatyczne:

- asp. Konrad Ranuszkiewicz z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,

- st. sierż. Konrad Kawczyński z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji,

- st. sierż. Wojciech Kopczyński z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,

  • badania mechanoskopijne:

- mł. asp. Dawid Wojda z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji,

- st. sierż. Michał Filipowicz z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,

  • badania materiałów i urządzeń wybuchowych:

kom. Michał Klepacz z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,

  • badania traseologiczne:

- asp. Leszek Sawicki z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

  • genetyka sądowa:

- mł. asp. Marika Węgrzynek z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Kandydaci na biegłych złożyli ślubowanie na ręce Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej. Zaślubieni biegli otrzymali od Zastępcy Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Pawła Dobrodzieja i Dyrektora CLKP świadectwa oraz emblematy.

Najlepszy wynik z egzaminu końcowego uzyskał st. sierż. Konrad Kawczyński z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji, który został wyróżniony listem gratulacyjnym oraz upominkiem.

W podsumowaniu uroczystości Zastępca Komendanta Głównego Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej pogratulował wytrwałości w pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Komendant podkreślił fakt uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu kończącego proces kształcenia biegłych, a także życzył sukcesów w toku realizacji obowiązków służbowych.

Dyrektor CLKP - insp. dr  n. o zdr. Aneta Pawlińska podkreśliła wagę i znaczenie opinii wydawanych przez policyjnych biegłych w procesie wykrywczym, zwróciła uwagę na odpowiedzialność spoczywającą na biegłych, doceniła ich dotychczasową rzetelną pracę i zachęcała do dalszego rozwoju zawodowego.

Szeregi polskiej Policji zostały powiększone o kolejnych biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych służących na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Powrót na górę strony