Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Kryminalistyczna EFSA 2.0 w Madrycie

Data publikacji 20.11.2023

Komenda Główna Policji Narodowej, w ramach sprawowanej przez Hiszpanię Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, zorganizowała w Madrycie w dniach 14-15 listopada 2023 r. konferencję na temat postępów w implementacji Europejskiego Obszaru Nauk Sądowych – EFSA 2.0

W przedsięwzięciu wzięło udział blisko 60 delegatów reprezentujących laboratoria kryminalistyczne z obszaru Unii Europejskiej, a także Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania-Europol, Agencję UE ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania-CEPOL oraz Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych-ENFSI. Konferencja miała na celu wniesienie wkładu w realizację wybranych zapisów Konkluzji Rady UE w sprawie planu działania na rzecz europejskiego obszaru nauk sądowych 2.0. Wykłady obejmowały tematykę współpracy międzynarodowej między europejskimi organami ścigania, w tym wymiany doświadczeń w zakresie kształcenia i podnoszenia kompetencji personelu badawczego (education and training) laboratoriów kryminalistycznych oraz techników kryminalistyki. Zaprezentowano również koncepcję tzw. „forensic intelligence”, czyli holistycznego podejścia do zbierania i dostarczenia jak największej ilości danych na temat zdarzenia kryminalnego z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych i technik kryminalistycznych. W kontekście tej koncepcji policja hiszpańska przedstawiła projekt innowacyjnej platformy łączącej wieloaspektowe rozwiązania służące do mozliwie najwcześniejszego wytypowania sprawcy zdarzenia oraz ustalenia priorytetów dochodzeniowo-śledczych w oparciu o zebrane na miejscu zdarzenia ślady kryminalistyczne.

W skład delegacji polskiej wchodzili: insp. dr Aneta Pawlińska-Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Agnieszka Łukomska-główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP.

Powrót na górę strony