Aktualności

Międzynarodowe spotkanie policyjnych biegłych z zakresu genetyki sądowej w ramach porozumienia Triada

Data publikacji 31.10.2023

Spotkanie organizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w dniach 23-25 października 2023 roku w Warszawie w ramach porozumienia partnerskiego TRIADA zawartego pomiędzy Policją polską, czeską i słowacką.

Spotkanie w ramach porozumienia partnerskiego TRIADA otworzyła insp. dr n. med. Danuta Ulewicz - Zastępca Dyrektora CLKP oraz mł. insp. Krzysztof Koloch - Naczelnik Wydziału Badań Genetycznych CLKP. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji reprezentowali przedstawiciele Wydziału Badań Genetycznych CLKP: podinsp. Żanetta Makowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Badań Genetycznych oraz podinsp. dr Ewa Kartasińska - biegły z zakresu genetyki sądowej, mgr inż. Emilia Szabłowska-Gnap - biegły z zakresu genetyki sądowej.

W wydarzeniu uczestniczyli eksperci policyjnych laboratoriów z Czech i Słowacji. Spotkanie służyło wymianie doświadczeń oraz dyskusji nad aktualnymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach genetycznych. Przedmiotem dyskusji były zagadnienia związane z wykorzystaniem nowych technologii stosowanych w kryminalistycznych badaniach DNA m.in. technologii sekwencjonowania nowej generacji (NGS), predykcji i określania cech fenotypowych oraz pochodzenia biogeograficznego. Przedstawiono przykłady ciekawych spraw realizowanych z wykorzystaniem nowych technologii na potrzeby organów ścigania, które doprowadziły do uzyskania zadowalających wyników m.in. w sprawach z Archiwum X. Omówione zostały także problemy z jakimi na co dzień  spotykają się biegli podczas przeprowadzania przedmiotowych badań. Część dyskusji poświęcono problematyce związanej z wymianą danych DNA pomiędzy państwami w ramach porozumień  PRÜM. Biegli z Czech i Słowacji w ramach spotkania przedstawili sposób wykorzystania nowych technologii w prowadzonych badaniach i opiniowaniu sądowym.

 

Powrót na górę strony