Aktualności

BRANŻOWE SPOTKANIE BIEGŁYCH I KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH Z ZAKRESU BADAŃ CHEMICZNYCH ORAZ BADAŃ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH

Data publikacji 30.10.2023

W dniach 18-20 października 2023 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Kaper” w Juracie odbyło się spotkanie branżowe biegłych i kandydatów na biegłych z zakresu badań chemicznych oraz badań materiałów i urządzeń wybuchowych, zorganizowane przez Wydział Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W spotkaniu uczestniczyli: mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk – Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, mł. insp. Przemysław Majewski – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Policji, podinsp. Michał Aleksandrowicz – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji, przedstawiciele Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra J. Sehna w Krakowie, biegli oraz kandydaci na biegłych z zakresu badań chemicznych, badań materiałów i urządzeń wybuchowychz policyjnych laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP/CLKP.


Uczestników powitała mł. insp. dr Katarzyna Razarenkow – Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych CLKP. W trakcie spotkania wygłoszono 29 referatów, przygotowali je  zaproszeni goście, przedstawiciele policyjnych laboratoriów kryminalistycznych oraz CLKP.  Tematyka wystąpień nawiązywała do zmian i trendów w przestępczości kryminalnej, a w szczególności przestępczości narkotykowej. Omówiono tendencje w przestępczości narkotykowej notowane w Polsce i na świecie, odniesiono się do wyzwań pionu narkotykowego na płaszczyźnie międzynarodowej, a także do zagadnień poruszonych na spotkaniu biegłych europejskich grup roboczych ENFSI z zakresu badań narkotyków, GSR i mikrośladów. Zaprezentowano ciekawe, a zarazem trudne przypadki badań realizowanych w CLKP i LK KWP/KSP.

W trakcie panelu narkotykowego poruszono zagadnienia analityczne z zakresu analizy ziela konopi, 4-CMC, kokainy, fentanylu i jego pochodnych oraz tematykę dotyczącą likwidacji nielegalnych laboratoriów w Polsce i Europie.


W trakcie ostatniego dnia omówiono szczegółowo problematykę opiniowania w zakresie materiałów i urządzeń wybuchowych oraz postępowania biegłych w trakcie oględzin miejsca wybuchu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sprawozdanie wygłoszone podczas panelu poświęconego materiałom wybuchowych przez mł. insp. Przemysława Majewskiego pt. „Ćwiczenia Wolfram 2023  z perspektywy CBŚP”.

 

Powrót na górę strony