Aktualności

Spotkanie grupy roboczej ENFSI - Fingerprint Working Group ds. spraw badań daktyloskopijnych

Data publikacji 20.10.2023

W dniach 20-22 września 2023 r. w Lizbonie odbyło się 20 spotkanie grupy roboczej ENFSI—Fingerprint Working Group ds. spraw badań daktyloskopijnych.

Organizatorem spotkania było Portugese Forensic Laboratory of Policia Judiciaria. W spotkaniu wzięło udział około 100 ekspertów z krajów europejskich, USA, Izraela i Singapuru. Z ramienia CLKP w spotkaniu uczestniczyli biegli  z Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych Ewa Rogoża i Paweł Sieńko. Tegoroczne spotkanie poświęcone było m. in.: wykorzystaniu sztucznej inteligencji do ustalania płci osób na podstawie analizy odbitek linii papilarnych, ocenie wartości dowodowej śladów w standardzie holistycznym, wpływu metod wizualizacji śladów na możliwości pozyskania DNA ze śladów. Część praktyczna z zakresu wizualizacji śladów poświęcona była metodzie Vacuum Metal Deposition (VMD), zaś identyfikacji m. in. jakie informacje można uzyskać ze śladów, które nie nadają się do identyfikacji. Kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Powrót na górę strony