Aktualności

Spotkanie przedstawicieli organów ścigania specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej

Data publikacji 19.10.2023

W dniach 10-13 października 2023 r. w Elst w Holandii odbyły się warsztaty wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do zwalczania przestępstw związanych z produkcją narkotyków „Combatting drug production crimes through a virtual reality application”. Szkolenie organizowane było przez CEPOL przy wsparciu holenderskiego Policyjnego Centrum Szkoleniowego w ramach projektu EMPACT.

Uczestnikami warsztatów byli funkcjonariusze organów ścigania, biegli sądowi oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pracę dochodzeniową i likwidację nielegalnej produkcji narkotyków. W warsztatach uczestniczyło łącznie 30 osób reprezentujących kraje Unii Europejskiej oraz Ukrainę, Serbię i Gruzję. W skład polskiej delegacji wchodziła biegła z Wydziału Badań Chemicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji—Jowita Polak, przedstawiciel Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, a także prokurator z Dolnośląskiego Oddziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Szkolenie wykorzystujące aplikację VR miało na celu edukację w zakresie rozpoznawania chemikaliów, sprzętu i innych akcesoriów wykorzystywanych w nielegalnych laboratoriach narkotykowych. Szczególny nacisk położono na identyfikowane w tym obszarze zagrożenia i aspekty bezpieczeństwa funkcjonariuszy wykonujaczych czynności procesowe na miejscu ujawnienia przestępstwa w zakresie produkcji narkotyków.

Powrót na górę strony