Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie przedstawicieli instytucji zrzeszonych w Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych

Data publikacji 17.10.2023

Seminarium i warsztaty poświęcone zapewnieniu i utrzymaniu jakości badań kryminalistycznych oraz wprowadzeniu zakresu elastycznej akredytacji badań genetycznych zostały zorganizowane w dniach 9-11 października 2023 r. w Stambule przez Komitet ds. Jakości i Kompetencji Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych.

Przedsięwzięcie organizowane przez Quality and Competence Committee (QCC) oraz Instytut Medycyny Sądowej (Council of Forensic Medicine - Adli Tıp Kurumu Başkanlığı) w Stambule zgromadziło blisko 60 uczestników reprezentujących różne dyscypliny z dziedziny nauk sądowych, w tym przedstawicieli EA (europejskiej organizacji zrzeszającej krajowe jednostki akredytujące) i UKAS (Brytyjskiego Urzędu Akredytacyjnego).

Trzydniowe seminarium składało się z wykładów i warsztatów dyskusyjnych w obszarze opiniowania, elastycznego zakresu akredytacji  (Flex Scope Accreditation), kompleksowych badań  oraz zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem w aspekcie instytucjonalnym.  Strona polska była reprezentowana przez przedstawicieli Biura Badań Kryminalistycznych ABW, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. W delegacji policyjnej uczestniczyły: insp. dr Aneta Pawlińska - Dyrektor CLKP, podinsp. Żanetta Makowska - Zastępca Naczelnika Wydziału Badań Genetycznych CLKP oraz Pani Agnieszka Łukomska - główny specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP.

Wiedza uzyskana podczas obrad seminaryjnych przyczyni się do wprowadzenia nowych rozwiązań i wdrożenia usprawnień służących podniesieniu efektywności procesu opiniowania. Należy podkreslić, że zagadnienia związane z zapewnianiem jakości w laboratoriach kryminalistycznych należą do priorytetów Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych i wszystkich podmiotów pracujących na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości.

Podczas seminarium odbyło się doroczne posiedzenie grupy QCLG funkcjonującej w ramach ENFSI, w trakcie którego Zastępca Przewodniczącego Zarządu ENFSI Pani Agnieszka Łukomska omówiła strategiczne obszary rozwoju badań kryminalistycznych w Europie.

Międzynarodowa współpraca służąca rozwojowi i edukacji to stały element funkcjonowania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Powrót na górę strony