Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XX Ogólnopolskie Sympozjum Biegłych Mechanoskopii

Data publikacji 17.10.2023

W dniach 9–12 października 2023 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym KAPER w Juracie odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Biegłych Mechanoskopii zorganizowane przez Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

W sympozjum uczestniczyli biegli oraz kandydaci na biegłych z zakresu badań mechanoskopijnych z laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji oraz przedstawiciele wielu instytucji: Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra J. Sehna w Krakowie, Straży Granicznej, Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Słupsku i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Sympozjum uroczyście otworzyła mł. insp. Karolina Karwowska - zastępca dyrektora CLKP oraz mł. insp. dr Beata Speichert-Zalewska - naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku.

Podczas sympozjum biegli i kandydaci na biegłych ze specjalności badania mechanoskopijne pełniący służbę w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych oraz zaproszeni goście prezentowali referaty związane tematycznie z klasycznymi badaniami mechanoskopijnymi, badaniami pojazdów i ich podzespołów elektronicznych. Dyskutowano nad problematyką opiniowania szczególnie trudnych przypadków w badaniach oznaczeń identyfikacyjnych. Podczas sympozjum omówiono rozwój aplikacji FAVI i przedstawiono plany międzynarodowego propagowania przedmiotowej bazy danych.

Wymiana doświadczeń i prezentowanie interesujących opinii kryminalistycznychi to doskonała okazja do rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji.

 

Powrót na górę strony