Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin końcowy dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Data publikacji 11.10.2023

W dniu 11 października 2023 roku w Sali Konferencyjnej KGP Pegaz odbył się egzamin końcowy dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Po kilkuletnim cyklu edukacyjnym w zakresie wybranej specjalności do egzaminu przystąpiło trzynastu kandydatów na biegłych. Kształcenie odbywało się w siedmiu specjalnościach kryminalistycznych tj.: klasyczne badania dokumentów, badania informatyczne, badania mechanoskopijne, badania wypadków drogowych, badania traseologiczne, badania materiałow i urządzeń wybuchowych i genetyka sądowa.

Do pracy w komisji powołano doświadczonych funkcjonariuszy zajmujących się badaniami kryminalistycznymi, byli to: naczelnicy wydziałów, biegli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji, a także przedstawiciela Akademii Policji w Szczytnie.

Zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  mł. insp. Karolina Karwowska przywitała egzaminowanych, członków komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu. Wydarzenie miało uroczysty charakter,  rozpoczęło się od odczytania przez sekretarza komisji egzaminacyjnej decyzji regulujących kwestie związane z prowadzonym egzaminem na policyjnych biegłych. Następnie przeprowadzony został  egzamin składajacy się z części pisemnej i ustnej.

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu, wkrótce zasilą szeregi biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Wytężona praca i rozwój zawodowy funcjonariuszy to dobry fundament do umacniania zespołów eksperckich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych nadzorowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.


Oprac. Ilona Kostwińska/Danuta Kalinowska            

Powrót na górę strony