Aktualności

Międzynarodowe spotkanie biegłych specjalizujących się w badaniu broni i pozostałości powystrzałowych

Data publikacji 11.10.2023

W dniach 4-6 października 2023 roku w Brukseli odbyło się 29 spotkanie grupy roboczej zajmującej się badaniami broni i pozostałości powystrzałowych FA/GSR ENFSI (Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych) organizowane przez Narodowy Instytut Kryminalistyki i Kryminologii w Brukseli.

Spotkanie zgromadziło biegłych oraz naukowców zajmujących się badaniami broni oraz badaniami śladów pozostałości po wystrzale z broni palnej z Europy, USA, Kanady, Singapuru i Tajlandii. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji było reprezentowane przez Agnieszkę Celej – biegłą z zakresu badań chemicznych, która przedstawiła nietypową sprawę dotyczącą badań cząstek GSR tzw. dawnego Bloku Wschodniego.

W trakcie tegorocznego spotkania wygłoszono 20 wykładów, odbyły się także dwie sesje warsztatowe, w trakcie których omówiono prace naukowe dotyczące badań śladów pozostałości powystrzałowych powstałych w wyniku użycia amunicji bezołowiowej. Przedstawiono wyniki badań organicznych pozostałości po wystrzale z broni palnej (o-GSR) metodami chromatografii gazowej (GC-MS) i chromatografii cieczowej (LC-MS) oraz badań nieorganicznych GSR metodą SEM/EDX. Ponadto przedyskutowano problemy napotykane podczas realizacji opinii z zakresu badań GSR, zaprezentowano ciekawe sprawy, do których wykonywano badania.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, omówienia bieżących zagadnień dotyczących badań i interpretacji ich wyników.

Kolejne spotkanie grupy FA/GSR odbędzie się w Wiedniu w październiku 2024 roku.

Powrót na górę strony