Aktualności

Spotkanie Komitetu Sterującego Narkotykowej Grupy Roboczej ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych)

Data publikacji 11.10.2023

W dniach 28-29 września 2023 r. w Larnace odbyło się spotkanie . Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli sześciu europejskich krajów: Serbii, Holandii, Cypru, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.


Grupa Robocza ds. Narkotyków ENFSI działa jako platforma do wzmacniania kompetencji zawodowych w zakresie badań kryminalistycznych narkotyków. Umożliwia i promuje wymianę informacji o nowych zagadnieniach i trendach w badaniach substancji psychotropowych, środków odurzających i nowych substancji psychoaktywnych. Grupa działa na rzecz poszerzania wiedzy członków oraz wspiera ich w podnoszeniu i utrzymywaniu posiadanych kompetencji. Promuje również akredytację laboratoriów członkowskich. DWG motywuje do prowadzenia badań i rozwoju oraz wspiera projekty, które się do tego przyczyniają.

Podczas spotkania omówiono działania członków grupy, które odbyły się w ostatnim roku oraz plany działań na przyszły rok. Ponadto przeprowadzono analizę ewaluacji dorocznego spotkania Narkotykowej Grupy Roboczej DWG ENFSI, które miało miejsce we włoskiej Isprze w maju 2023 r.

Powrót na górę strony