Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji wspiera proces kształcenia policyjnych techników kryminalistyki

Data publikacji 11.08.2023

10 sierpnia 2023 r. w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji gościli przedstawiciele techników kryminalistyki z całego kraju.


W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie trwa kurs specjalistyczny adresowany do  techników kryminalistyki. Uczestnicy tego szkolenia mieli okazję zaznajomić się ze strukturą organizacyjną Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Podczas spotkania przedstawiciele laboratorium prowadzący spotkanie przybliżyli zagadnienia dotyczące prac badawczych, omówili rodzaje wykonywanych badań oraz policyjne bazy danych administrowane przez CLKP. Podczas wykładów prowadzonych przez policyjnych ekspertów słuchacze kursu zapoznali się z problematyką z zakresu mechanizmów powstawania plam krwawych oraz prawidłowością zabezpieczania takich śladów na miejscu zdarzenia, omówione zostały rodzaje i mechanizmy działania broni czarnoprochowej, a także praktyczne aspekty jej zabezpieczania.

W trakcie wizyty w siedzibie Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych CLKP uczestnicy szkolenia zapoznali się z posiadanym sprzętem i technicznymi możliwościami wizualizacji śladów w warunkach laboratoryjnych, funkcjonowaniem policyjnych zbiorów danych daktyloskopijnych - Centralną Registraturą Daktyloskopijną (CRD), a także Automatycznym Systemem Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS). Pod koniec wizyty omówiono problematykę zabezpieczania na miejscu zdarzenia śladów daktyloskopijnych i biologicznych, szczególnie pod kątem poddawania ich kompleksowym badaniom.

Technicy kryminalistyki pełnią niezwykle ważną rolę w procesie wykrywczym, od ich wiedzy i umiejętności wielokrotnie zależy możność ustalenia sprawcy przestępstwa i osądzenia jego czynu, stąd dokształcanie i rozwój stanowią nieodzowny element służby.
Współpraca Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pozwala na podnoszenie poziomu kształcenia na kursach dedykowanych technikom kryminalistyki.

 

Oprac. J. Długajczyk/D. Kalinowska

Powrót na górę strony