Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa służbowa z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej z całej Polski

Data publikacji 07.07.2023

W dniu 28 czerwca 2023 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przeprowadziło odprawę służbową z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej, w której udział wzięli również przedstawiciele Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile, Zakładu Kryminalistyki i Informatyki Śledczej Instytutu Służby Kryminalnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Zespołu Techniki Kryminalistycznej Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Odprawę otworzyła i przywitania uczestników insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Spotkanie poprowadził mł. insp. Wiktor Dmitruk – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru CLKP, asp. szt. Joanna Długajczyk – Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki oraz st. asp. Mariusz Grzyb – Zastępca Pełnomocnika Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki.

W trakcie obrad podsumowano VI Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2023”. Dokonano analizy problemów zidentyfikowanych  w wyniku przeprowadzonych ocen w wybranych jednostkach techniki kryminalistycznej w kraju oraz zagadnień wymagających zmian lub usprawnień.

 Ponadto omówiono przebieg międzynarodowych ćwiczeń „Wolf-Ram-23” w zakresie udziału polskiego Zespołu DVI na miejscu katastrofy masowej.  Uczestnikom odprawy przedstawiono sprawozdanie z uczestnictwa członków Zespołu DVI w międzynarodowych ćwiczeniach z zakresu identyfikacji ciał ofiar katastrof w słowackim ośrodku wojskowym w Lest, a także zrelacjonowano zaangażowanie techników kryminalistyki w organizację Międzynarodowych Targów „Polsecure” w Kielcach.

Odniesiono się również do danych statystycznych z zakresu zabezpieczania śladów kryminalistycznych przez techników kryminalistyki w poszczególnych garnizonach. Prowadzący podkreślili konieczność zapewnienia wysokiej jakości procesu pobierania i wysyłki śladów DNA.

Wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej w swoich wystąpieniach przedstawili aktualną sytuację kadrową oraz stan wyposażenia w materiały i środki techniki kryminalistycznej.

 

Oprac. Wiktor Dmitruk/Danuta Kalinowska

Powrót na górę strony