Aktualności

Święto Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

Data publikacji 21.07.2023

W dniu 21 lipca 2023 roku na terenie ogrodów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji i 104 rocznicy powołania Policji Państwowej. Uroczystość Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji była okazją do podsumowań, podziękowań i wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz nadinsp. Paweł Półtorzycki Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, nadinsp. Marek Ślizak Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, nadinsp. Adam Cieślak Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, nadinsp. Dariusz Zięba Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Kapelan Komendy Głównej Policji Kościoła Rzymskokatolickiego ks. dr Wojciech Juszczuk, policjanci i pracownicy CLKP.

Zgodnie z policyjnym ceremoniałem uroczyste obchody rozpoczęły się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi przez dowódcę uroczystości kom. Przemysława Idec oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Głównej Policji.
Dyrektor CLKP insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności zaproszonych gości, wśród których byli przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Obrony Narodowej, przedstawiciele środowiska akademickiego, Dyrektorzy Biur Komendy Głównej Policji oraz  Naczelnicy Laboratoriów Kryminalistycznych KWP/KSP.

Insp. Aneta Pawlińska złożyła podziękowania funkcjonariuszom i pracownikom CLKP za sumienność, zaangażowanie i poświęcenie. Podkreśliła ogromne znaczenie rzetelnej i systematycznej pracy policjantów i pracowników Policji na rzecz realizacji zadań stawianych przed CLKP. Efektem zaangażowania biegłych jest skuteczność procesu wykrywczego, możliwość zidentyfikowania sprawców przestępstw, udowodnienia winy i ukarania przez sąd. Każde zadanie, każda opinia, każdy zarejestrowany ślad, przedmiot, profil DNA, to kolejny krok w kierunku podnoszenia bezpieczeństwa naszego kraju.

Po tych słowach Dyrektor CLKP złożyła gratulacje bohaterom uroczystości, uhonorowanym odznaczeniami państwowymi i resortowymi, awansowanym na wyższe stopnie służbowe oraz osobom, które uzyskały uprawnienia biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Życzyła satysfakcji z wykonywanej służby i pracy, wielu sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W tym ważnym dniu dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w asyście Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej, wręczył:

Złoty Medal za "Długoletnią Służbę":

 • Robert Bachliński

Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant”:

 • podinsp. Grzegorz Bogiel

Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”:

 • mł. insp. Krzysztof Koloch

Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”:

 • asp. szt. Joanna Długajczyk
 • asp. szt. Grzegorz Kiczyński
 • asp. Marcin Kamiński
 • asp. Marek Klemczak

Złoty Medal za Zasługi dla Policji:

 • podinsp. Paweł Dudek

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji

 • Joanna Jędraszek
 • Marta Olejniczak
 • Magdalena Kośmider
 • Ewelina Małgorzata Stępień
 • Marcin Szmalc

Akty mianowania na stopnie policyjne odebrali:

na stopień młodszego inspektora Policji:

 • podinsp. Karolina Karwowska
 • podinsp. Artur Krasuski
 • podinsp. Anna Przybylska
 • podinsp. Katarzyna Razarenkow

na stopień podinspektora Policji:

 • nadkom. Andrzej Pietrzyk
 • nadkom. Marek Szczepański
 • nadkom. Agnieszka Szymanik

na stopień nadkomisarza Policji:

 • kom. Sławomir Celiński
 • kom. Krzysztof Klemczak
 • kom. Kamila Nakoneczna
 • kom. Jalanta Pyt-Rybak

na stopień komisarza:

 • podkom. Radosław Bilski
 • podkom. Bartosz Bonk
 • podkom. Danuta Kalinowska

na stopień aspiranta sztabowego Policji:

 • st. asp. Jacek Walencik
 • st. asp. Małgorzata Wasilewska

na stopień starszego aspiranta Policji:

 • asp. Kinga Dykty
 • asp. Jakub Jakubowski
 • asp. Marcin Kamiński
 • asp. Marcin Motyczyński

na stopień aspiranta:

 • mł. asp. Bartłomiej Pelc
 • mł. asp. Aldona Bartosiewicz
 • mł. asp. Jakub Bosik
 • mł. asp. Łukasz Kocielnik
 • mł. asp. Małgorzata Wójcik

na stopień sierżanta sztabowego Policji:

 • st. sierż. Oskar Mazur
 • st. sierż. Hubert Rzęsa
 • st. sierż. Magdalena Wojtkowska
 • st. sierż. Katarzyna Chodkowska
 • st. sierż. Mateusz Gadomski
 • st. sierż. Maciej Iwoła
 • st. sierż. Łukasz Mitura
 • st. sierż. Grzegorz Niewadzisz

na stopień starszego sierżanta Policji:

 • sierż. Marcin Dobucki
 • sierż. Michał Sekuła
 •  sierż. Alicja Celuch
 • sierż. Emilia Liwarowska
 • sierż. Eryk Seta

na stopień sierżanta Policji:

 • st. post. Maja Sułek

na stopień starszego posterunkowego Policji:

 • post. Aleksandra Kapuściak


Kolejnym  punktem  uroczystości było nadanie uprawnień 14 kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Przyszli biegli złożyli  przyrzeczenia: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

Uprawnienia uzyskali:

ze specjalności badania informatyczne:

 • podkom. Grzegorz Jaworski z LK KWP w Kielcach,

ze specjalności badania cyfrowych nośników danych:

 • st. sierż. Adriana Sitkiewicz z LK KWP w Gdańsku,

ze specjalności badania mechanoskopijne:

 • asp. Marcin Kamiński z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
 • asp. Kamil Słoma z LK KWP w Bydgoszczy,
 • st. sierż. Karol Borowiec z LK KWP w Rzeszowie,

ze specjalności badania wypadków drogowych:

 • mł. asp. Seweryn Szabłowski z LK KWP w Białystoku,

ze specjalności badania chemiczne:

 • asp. Kamila Grudnik z LK KWP Kielcach
 • sierż. szt. Justyna Warzybok z LK KWP Rzeszowie
 • mgr Dominika Skrucha z LK KWP Kielcach

ze specjalności badania daktyloskopijne:

 • st. sierż. Jolanta Rączka z LK KWP Rzeszowie

ze specjalności badania traseologiczne:

 • asp. Bartosz Stankiewicz z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

ze specjalności genetyka sądowa:

 • asp. Katarzyna Bielawska z LK KWP Gdańsku
 • sierż. szt. Mateusz Skoczylas z LK KWP Lublinie
 • mgr Ewa Tomczyk z LK KWP w Olsztynie

 

Mł. asp. Seweryn Szabłowski z LK KWP w Białymstoku, który podczas egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych uzyskał najwyższy wynik tj. 89 na 90 punktów, otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podkreślając znaczenie CLKP podziękował za trud policjantów i pracowników cywilnych włożony w realizację zadań stawianych jednostce, a także życzył wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 „Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji to jednostka posiadająca wyspecjalizowaną kadrę ekspercką, która z pasją, zegarmistrzowską precyzją i dociekliwością rozwiązuje najbardziej skomplikowane  sprawy o charakterze kryminalnym.

W tym miejscu kieruję słowa podziękowania na ręce Pani Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji za dążenie do ustalenia prawdy obiektywnej w procesie wykrywczym, za ich poświęcenie i zaangażowanie, niejednokrotnie wykraczające poza ramy czasowe służby.”

Uroczyste obchody Święta Policji i 104 rocznicy powstania Policji Państwowej przygotowane przez CLKP uświetnił udział Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

Powrót na górę strony