Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia DVI w Budapeszcie z udziałem przedstawicielki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Data publikacji 12.07.2023

W dniach 3–7 lipca 2023 roku w Budapeszcie odbył się kurs z zakresu DVI (identyfikacji ofiar katastrof) organizowany przez CEPOL („CEPOL 83/2023 Disaster Victim Identification, Management and Joint Operations course”).

Udział w tego typu przedsięwzięciach daje możliwość pozyskania najnowszych informacji w zakresie procedur i najskuteczniejszych praktyk dotyczących procesu identyfikacyjnego prowadzonego zgodnie z rekomendacjami Interpolu obejmującego: oględziny miejsca zdarzenia z dużą ilością ofiar śmiertelnych, zbieranie informacji pośmiernych (PM – post mortem) i danych przedśmiertnych (AM – ante mortem). Podczas czterodniowego cyklu szkoleniowego uczestnicy zapoznali się  z zasadami wypełniania formularzy – DVI Interpol Booklet, PM i AM oraz przećwiczyli nabyte umiejętności w zespołach międzynarodowych podczas działań na symulowanym miejscu ataku terrorystycznego z użyciem materiałów wybuchowych. Organizatorzy szkolenia dzielili się wiedzą i doświadczeniem w zakresie organizacji i zarządzania grupą DVI, psychologicznych i etycznych aspektów pracy w zespołach międzynarodowych, wykorzystania głównych metod identyfikacyjnych - odontologii i daktyloskopii  oraz  prowadzenia czynności identyfikacyjnych w środowisku skażonym czynnikami CBRN (niebezpiecznymi dla życia i zdrowia czynnikami pochodzenia chemicznego, biologicznego, radiologicznego i nuklearnego). W przedsięwzięciu z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wzięła udział podinsp. dr inż. Magdalena Jabłońska- Milczarek z Wydziału Badań Genetycznych.  

 

Oprac. M. Jabłońska-Milczarek/D. Kalinowska

Powrót na górę strony