Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsze posiedzenie 27 Zarządu ENFSI w Warszawie

Data publikacji 11.07.2023

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło przedstawicieli Zarządu ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych).

W dniu 6 lipca 2023 r. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji gościło przedstawicieli Zarządu ENFSI (Europejskiej Sieci Instytutów Nauk Sądowych), w którego pracach uczestniczy Agnieszka Łukomska, gł. specjalista Wydziału Bezpieczeństwa i Informacji CLKP, pełniąca funkcję Desygnowanego Przewodniczącego wspomnianego podmiotu.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu ENFSI reprezentujący laboratoria kryminalistyczne z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Słowenii, Malty oraz Polski. Gości powitała insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji podkreślając znaczenie rozwoju metod badawczych w zapewnieniu wiarygodnych i rzetelnych wyników analiz kryminalistycznych. Dyrekcja CLKP wyraziła uznanie dla kompetencji personelu badawczego polskiej Policji.

Obrady dotyczyły kwestii zarządczych, m.in. realizacji projektów podlegających bezpośredniemu dofinansowaniu przez Komisję Europejską oraz nowych wyzwań w zakresie edukacji i szkolenia, a także zastosowania sztucznej inteligencji.

Pod koniec wizyty w CLKP członkowie Zarządu mieli okazję zapoznać się z zakresem badań oraz wyposażeniem analitycznym Wydziału Badań Chemicznych CLKP. Goście ze szczególną uwagą wysłuchali informacji o przekroju badań prowadzonych w obszarze materiałów wybuchowych oraz substancji niestabilnych chemicznie.

 

Oprac. Agnieszka Łukomska/Danuta Kalinowska

Powrót na górę strony