Aktualności

Egzamin końcowy dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

W dniu 17 maja 2023 roku w Sali Konferencyjnej KGP Pegaz odbył się egzamin końcowy dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

Po kilkuletnim cyklu edukacyjnym w zakresie wybranej specjalności do egzaminu przystąpiło siedemnastu kandydatów na biegłych. Kształcenie odbywało się w dziewięciu specjalnościach kryminalistycznych tj.: klasyczne badania dokumentów, badania informatyczne, badania cyfrowych nośników danych, badania mechanoskopijne, badania wypadków drogowych, badania chemiczne, badania daktyloskopijne, badania traseologiczne i genetyka sądowa.

Do pracy w komisji powołano doświadczonych funkcjonariuszy zajmujących się badaniami kryminalistycznymi, byli to: naczelnicy wydziałów, biegli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, biegli laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich i Komendy Stołecznej Policji, a także przedstawiciela Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji  insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska przywitała egzaminowanych, członków komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu. Wydarzenie miało uroczysty charakter,  rozpoczęło się od odczytania przez Panią dyrektor decyzji regulujących kwestie związane z prowadzonym egzaminem na policyjnych biegłych. Insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska podkreśliła rangę i doniosły charakter wydarzenia oraz życzyła wszystkim kandydatom uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu. Następnie przeprowadzony został  egzamin składajacy się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu, wkrótce zasilą szeregi biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Wytężona praca i rozwój zawodowy funcjonariuszy to dobry fundament do umacniania zespołów eksperckich policyjnych laboratoriów kryminalistycznych nadzorowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Powrót na górę strony