Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Hybrydowe działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego

Data publikacji 10.05.2023

Biegli Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji wzięli udział w konferencji naukowej "Zapobieganie i przeciwdziałanie zagrożeniom dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa" zorganizowanej przez Akademię Sztuki Wojennej.


Inicjatorem konferencji był Instytut Bezpieczeństwa Państwa Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. 20 kwietnia 2023 roku obradowano na temat zwalczania przestępczości i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego. Celem konferencji było usystematyzowanie wiedzy oraz wypracowanie rekomendacji rozwiązań technicznych oraz organizacyjno-prawnych w kwestiach zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wśród poruszanych tematów znalazły się: zwalczanie przestępczości, ochrona obiektów o szczególnym znaczeniu, wykrywanie aktywności obcych służb wywiadowczych, nielegalna migracja, dezinformacja i wszelkie symptomy działań hybrydowych ukierunkowanych na spowodowanie destabilizacji wewnetrznej państwa.

Wśród zaproszonych gości byli m. in. Komendant Stołeczny Policji, przedstawiciele Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Laboratorium Kryminalistycznego KSP, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Zastępca naczelnika Wydziału Badania Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP nadkom. Marek Szczepański podczas wystąpienia omówił znaczenie dokumentu dla bezpieczeństwa publicznego. Z kolei  biegły podinsp. Dariusz Zajdel w trakcie prezentacji przybliżył wykorzystanie badań antroposkopijnych w służbie Policji.

Obydwa referaty podkreślały znaczenie kompleksowej analizy w procesie ujawniania i dokumentowania czynów zabronionych, wykrywania ich sprawców oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie imprez masowych i zgromadzeń.  Omawiane treści prezentowały metody badawcze wykorzystywane w laboratoriach kryminalistycznych oraz rozwiązania techniczne stosowane w kontroli ruchu granicznego, z uwzględnieniem narzędzi bazujących na automatycznej rejestracji i identyfikacji wizerunku osób.

Wymiana doświadczeń specjalistów pracujących na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa jest niezwykle istotna.

Powrót na górę strony