Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prezentacja możliwości badawczych i specjalistycznego sprzętu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji na Międzynarodowych Targach Polsecure 2023

Minął drugi dzień kieleckich targów POLSECURE. Duży nacisk położono na bezpieczeństwo granic państwa i w kontekście tego tematu odbyły się dwie kolejne konferencje. Integralną częścią wydarzenia były stoiska prezentujące pracę i zaplecze techniczne biegłych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przygotowało trzynaście stanowisk, gdzie swoje możliwości zaprezentowały: Wydział Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej, Wydział Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych, Wydział Badań Chemicznych, Wydział Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych, Wydział Badań Genetycznych, Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Nadzoru.

Dla zwiedzających przygotowane było stoisko, gdzie można było uzyskać informacje dotyczące wymogów stawianych kandydatom na funkcjonariuszy Policji oraz kandydatom na biegłych pełniących służbę w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Uczestnicy targów mogli zapoznać się z działaniem Scannera 3D, mieli również okazję obejrzenia pracy tego urządzania na symulowanym miejscu zdarzenia ze śladami kryminalistycznymi.

Biegli prowadzący badania genetyczne zaprezentowali nowoczesny sprzęt do szybkiej identyfikacji osobniczej RapidHIT ID, dzięki któremu możliwe jest oznaczenie profilu genetycznego osoby w ciągu 90 minut, przedstawili również wykorzystanie alternatywnych źródeł światła w ujawnianiu biologicznych śladów kryminalistycznych.

Z kolei biegli z zakresu mechanoskopii przedstawili możliwości w zakresie odczytu danych z podzespołów samochodowych.

Niezwykle ciekawymi okazały się stanowiska z zakresu balistyki. Zwiedzający mogli obejrzeć laserowy zestaw oględzinowy, który służy do wyznaczania toru lotu pocisku, określenia kąta jego upadku oraz wskazania miejsca oddania strzału. Zainteresowaniem cieszyła się również bramka do pomiaru prędkości wystrzeliwanych pocisków z modułem wyświetlającym wyniki w czasie rzeczywistym. Uwagę zwiedzających przyciągała wystawa broni palnej pochodzącej ze Zbioru Wzorców Broni Palnej i Amunicji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Pośród 18 modeli znajdowały się karabinki, pistolety, rewolwery oraz broń wyglądem przypominająca inne przedmioty.

Interesującą ofertę mieli również biegli zajmujący się badaniami chemicznymi. Na stoisku można było przyjrzeć się działaniu mikroskopu LEICA. Dzięki temu urządzeniu można zbadać próbki powłok, przekrojów i włókien. Odwiedzający stoisko mogli również zobaczyć pokaz slajdów z materiałem do badań oraz film ze zdarzeniami, do których wykonywano ekspertyzy.

Eksperci z zakresu daktyloskopii zaprezentowali działanie Live Scannera umożliwiającego pobieranie materiału do badań daktyloskopijnych z równoczesnym podglądem procesu digitalizacji odwzorowań śladów linii papilarnych i wydrukiem pobranego materiału. Natomiast biegli z zakresu traseologii, zaprezentowali możliwości płyty podometrycznej służącej do pobierania materiału do badań traseologicznych z podglądem zapisu procesu digitalizacji odwzorowań stopy wraz z siłą nacisku.

Przedstawiciele Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej CLKP zaprezentował przebieg procesu badania poligraficznego oraz wykorzystanie mikroskopu i videospektrokomparatora w klasycznych badaniach dokumentów.

Pośród wystawców swoje stanowisko miał reprezentant Laboratorium Kryminalistycznego KWP z/s w Radomiu, który wykonywał pamiątkowe zdjęcia.

W trakcie drugiego dnia Międzynarodowych Targów POLSECURE, odbył się pokaz dynamiczny mobilnego laboratorium "ZEUS-2”, wykorzystywanego do wykrywania, identyfikacji, likwidacji i neutralizacji zagrożeń CBRN-E, w trakcie działań kontrterrorystycznych. Pokaz został zorganizowany przy współpracy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
Mobilne laboratorium „ZEUS-2” umożliwia szybką i wiarygodną identyfikację rodzaju użytego czynnika chemicznego, promieniotwórczego, biologicznego oraz materiałów wybuchowych i ich prekursorów na miejscu zdarzenia w warunkach rzeczywistych, z użyciem skażenia CBRN-E. Do analizy zagrożeń czynnikiem biologicznym stworzono nowoczesny zestaw diagnostyczny oparty na innowacyjnej technologii biologii molekularnej, pozwalającej na identyfikację czynników biologicznych będących najczęstszymi składnikami broni biologicznej tj. bakterii, wirusów lub toksyn. Natomiast sprzętem umożliwiającym szybką identyfikację substancji chemicznych w postaci stałej, ciekłej lub gazowej są wysokiej klasy urządzenia do badań instrumentalnych metodami i technikami chromatograficznymi oraz spektroskopowymi w postaci spektrometrów UV-VIS, FTIR, Ramana, a także chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową GC/MS.
W pokazie dynamicznym uczestniczyli funkcjonariusze z CPKP „BOA” wchodzący w skład licznych zespołów realizacyjnych tj. zespół obserwacyjny wykorzystujący platformę latającą (dron), zespół rozpoznania minersko-pirotechnicznego i rodzaju skażenia, zespół zabezpieczający próbki wraz z operatorem RTG oraz operatorem dekontaminacji mokrej i suchej urządzeń wrażliwych. Ze strony Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji udział wzięło dwóch przeszkolonych funkcjonariuszy w zakresie detekcji czynników biologicznych i chemicznych, stanowiących zespół obsługi mobilnego laboratorium CBRN-E.

Kolejny intensywny dzień, nowe kontakty i doświadczenia, kolejni pasjonaci kryminalistyki, to jest dobry znak dla bezpieczeństwa i rozwoju polskiej Policji.

 

 • Zdjęcie przedstawia stoisko informacyjne Centralnego laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz policjantki i pracownice korpusu służby cywilnej.
 • Uczestnicy targów stojący przy stoisku informacyjnym CLKP.
 • Stoisko informacyjne CLKP.
 • Zdjęcie przedstawia scanner- specjalistyczny sprzęt badawczy.
 • Zdjęcie przedstawia pobieranie odcisków linii papilarnych.
 • Zdjęcie prezentuje osoby oglądające specjalistyczne urządzenie elektroniczne przeznaczone do badań.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników targów Polsceuiure, którzy zwiedzają stoiska CLKP.
 • Na zdjęciu znajduje się gablota z jednostkami broni oraz osoby zwiedzające wystawę.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników targów Polsceciure, którzy zwiedzają stoiska CLKP.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników targów Polseciure, którzy zwiedzają stoiska CLKP.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników oglądających laserowy zestaw oględziny, który służy do wyznaczania toru lotu pocisku, określenia kąta jego upadku oraz wskazania miejsca oddania strzału.
 • Zdjęcie przedstawia uczestników oglądających laserowy zestaw oględziny, który służy do wyznaczania toru lotu pocisku, określenia kąta jego upadku oraz wskazania miejsca oddania strzału.
 • Zdjęcie przedstawia policjanta posługującego się specjalistycznym sprzętem do neutralizacji skażeń.
 • Zdjęcie przedstawia specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez biegłych policyjnych podczas zabezpieczania miejsca zdarzenia i neutralizacji materiałów niebezpiecznych.
 • Zdjęcie przedstawia policjanta pracującego na miejscu katastrofy obranego w specjalistyczny kombinezon, posiadającego detektor.
 • Zdjęcie przedstawia policyjnego drona pracującego podczas ćwiczeń.
 • Zdjęcie przedstawia policjanta nieudzielającego wywiadu stacji telewizyjnej.
 • Zdjęcie przedstawia dyrektora CLKP- młodszego inspektora, doktora nauk o zdrowiu Anetę Pawlińską udzielająca wywiadu telewizji TVN.
 • Zdjęcie przedstawia osoby reprezentujące CLKP.
Powrót na górę strony