Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji na Międzynarodowych Targach Polsecure

25 kwietnia uroczyście otwarto drugie Międzynarodowe Targi POLSECURE w Kielcach. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest polska Policja, na czele której stoi gen. insp. dr Jarosław Szymczyk. Do Kielc przybyli przedstawiciele polskich i zagranicznych służb. Podczas targów odbywają się konferencje tematyczne, panele dyskusyjne, pokazy dynamiczne, można też zobaczyć nowoczesny sprzęt i zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi.

     Od 25 do 27 kwietnia 2023 roku w Kielcach trwają drugie Międzynarodowe Targi dla bezpieczeństwa POLSECURE zorganizowane przez Targi Kielce przy wsparciu Komendy Głównej Policji.

     Targi POLSECURE dedykowane są wszystkim służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo publiczne, w tym Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej i wielu innym. Wydarzenia zaplanowane na najbliższe dni stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z ofertą producentów specjalistycznego wyposażenia dla służb mundurowych. Uczestnicy targów mogą zobaczyć pojazdy, środki ochrony osobistej, sprzęt ratowniczy, oprogramowanie, systemy łączności, specjalistyczny sprzęt do badań kryminalistycznych. W trakcie konferencji i paneli dyskusyjnych specjaliści wymieniają swoje doświadczenia i omawiają innowacje w zakresie współpracy. 

     Podczas targów nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji w imieniu Komendanta Głównego Policji podpisał porozumienie z prof. dr hab. Markiem Figlerowiczem Dyrektorem Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu dotyczące współpracy w zakresie realizacji projektu „Dynastia i Społeczeństwo Państwa Piastów w Świetle Zintegrowanych Badań Historycznych, Antropologicznych i Genomicznych". Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce o charakterze archeogenomicznym, który zostanie wykorzystany przy stworzeniu opisu struktury genetycznej populacji zamieszkującej obszar współczesnej Polski w pierwszym tysiącleciu naszej ery.

     W pierwszym dniu targów odbyła się konferencja panelowa przygotowana przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji: tematem przewodnim była „Pewność w identyfikacji ofiar - rola zespołu DVI na miejscu katastrof masowych".  Zaproszeni goście: Nataliia Nestor - Zastępca Dyrektora Kijowskiego Instytutu Badań Kryminalistycznych z Ukrainy, Carlos Alberto Lopes Farinha - Zastępca Dyrektora Policji Sądowej w Portugalii, Charlot Casha - Szef Zespołu DVI na Malcie, Jonathan Marsden - główny koordynator DVI w Wielkiej Brytanii, Tore Andre Walstad - szef norweskiego zespołu DVI. Dyskusję moderowała Agnieszka Łukomska - przedstawicielka CLKP. Celem panelu było przybliżenie odbiorcom zagadnienia identyfikacji ciał ofiar katastrof. Rozmówcy podzielili się własnymi doświadczeniami zawodowymi, omówili trudności, które występowały podczas procesu identyfikacji ciał ofiar na miejscu katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych. Paneliści przedstawili metody pracy oraz aspekty medyczno-sądowe i kryminalistyczne występujące na miejscach zdarzeń.

     Druga konferencja przygotowana przez CBZC, w której uczestniczyli przedstawiciele CLKP; dotyczyła „Innowacyjności oraz budowania kapitału ludzkiego na rzecz walki z cyberprzestępczością”.

     W strefie pokazów kontrterroryści z CPKP „BOA”, eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przygotowali pokaz dynamicznego zatrzymania niebezpiecznych przestępców, po którym przeprowadzono oględziny ujawnionego nielegalnego laboratorium narkotykowego. Wykonano również pokazowe oględziny osoby z wykorzystaniem mobilnego sprzętu, zabezpieczono miejsce zdarzenia, zabezpieczono uczestników czynności w środki ochrony osobistej, zaprezentowano dekontaminację po zakończeniu czynności. Czynności procesowe na miejscu zdarzenia zostały wykonane przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Każdy kolejny krok był na bieżąco opisywany i komentowany przez policyjnych specjalistów. W ramach pokazu dynamicznego zaprezentowane zostały elementy taktyki i techniki działania policyjnych kontrterrorystów oraz warsztat pracy policyjnych biegłych i techników kryminalistyki. Na miejscu były prowadzone działania ratownicze przez policyjny zespół ratownictwa medycznego.  Pokaz dynamiczny służył również sprawdzeniu umiejętności zarządzania miejscem zdarzenia o złożonym charakterze oraz dyslokowania sił i dysponowania środkami w przypadku oględzin złożonych. To także doskonała platforma do wymiany informacji oraz doskonalenia współpracy pomiędzy różnymi jednostkami Policji.

     Równolegle z toczącymi się konferencjami, panelami dyskusyjnymi i pokazami Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji przygotowało stoiska prezentujące możliwości badawczo-techniczne oraz nowoczesny sprzęt zakupiony z rządowych funduszy przeznaczonych na modernizację Policji oraz urządzenia zakupione w ramach projektów badawczych prowadzonych w CLKP.

    

 

 

Zdj. Waldemar Radulski

 

 

Powrót na górę strony