Aktualności

Odprawa naczelników laboratoriów kryminalistycznych z całej Polski

W dniu 24 kwietnia 2023 roku w Cedzynie odbyła się odprawa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z naczelnikami laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji.

       W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor CLKP insp. dr Aneta Pawlińska, Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Danuta Ulewicz, Naczelnik Wydziału Badań Dokumentów i Informatyki Śledczej kom. Kamila Nakoneczna, Naczelnik Badań Broni, Mechanoskopii i Wypadków Drogowych nadkom. dr Michał Borusiński, p.o. Naczelnik Wydziału Badań Chemicznych podinsp. dr Katarzyna Razarenkow, Naczelnik Wydziału Badań Daktyloskopijnych i Traseologicznych CLKP podinsp. Artur Krasuski, Naczelnik Wydziału Badań Genetycznych CLKP mł. insp. Krzysztof Koloch, pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Jakości mł. insp. Elżbieta Marciniak oraz naczelnicy wojewódzkich laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich/Stołecznej Policji.

      Głównym tematem odprawy była analiza i podsumowanie realizacji zadań związanych ze sprawowanym  nadzorem merytorycznym nad policyjnymi laboratoriami kryminalistycznymi ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację zadań,  dbałość o bieżące wykonawstwo opinii i niwelowanie zaległości.

      Na zakończenie narady Zastępca Dyrektora CLKP insp. dr Danuta Ulewicz przekazała zebranym zalecenia do realizacji zadań służbowych oraz podziękowała za udział i owocną dyskusję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprac. Elzbieta Marciniak/Danuta Kalinowska, zdj. Waldemar Radulski

Powrót na górę strony